Anasayfa

Geçmiş Duyurular

 

  Genel Duyurular

  • 06 Ekim 2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. Maddesi uyarınca Doçentlik Sınav Başvuruları 15 Aralık 2016 günü başlayıp 30 Aralık 2016 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
  • Üniversitelerarası Kurul Üyeleri’ne 25.08.2016 tarihinde uak.ozelkalem kullanıcı adı üzerinden gelen Bildiri hakkındaki Duyuru için lütfen tıklayınız.(26.08.2016)
  • Türkiye Darbe Girişimine Karşı Ayakta ÜAK Duyurusunu Görmek İçin lütfen tıklayınız. (16.07.2016)
  • Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın 233 üncü Toplantısında Oy Birliği ile Karar Verilen Kamuoyu Açıklaması. (23.03.2016)
  • Doçentlik Sınav Jürisinde Görev Alacak Profesörlere İlişkin Duyuru için lütfen tıklayınız. (25.02.2015)
      
  • 15 Ocak 2015 tarihli 225 inci Üniversitelerarası Kurul toplantısında kabul edilen “YURTDIŞINDA ALINAN DOKTORA, SANATTA YETERLİK, DOÇENTLİK, PROFESÖRLÜK UNVANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USÜL VE ESASLAR” a ulaşmak için lütfen tıklayınız. (19.01.2015)
      
  • Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'ndan Açıklama. (12.01.2016)
  • 2014 Yılında Gerçekleştirilen Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği Ücret Ödemesine İlişkin Duyuru için lütfen tıklayınız. (09.10.2014)
      
  • Üniversitelerarası Kurul'un hazırladığı "ÖSYM TARAFINDAN YAPILAN YABANCI DİL SINAVLARI(YDS)" hakkındaki rapor için lütfen tıklayınız. (10.09.2014)
      
  • Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun (BTYK) 27. Toplantısında alınan kararlar için lütfen tıklayınız. (08.07.2014)
      
  • "Scientific Research and Essays ve International Journal of Physical Sciences" dergileri hakkında "Duyuru" için lütfen tıklayınız. (11.04.2014)
      
  • ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yeniden düzenlenen 14.02.2014 tarihli "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri"ne ilişkin "Duyuru" için lütfen tıklayınız.
      
  • ÜAK'ın 09.09.2013 tarihli toplantısında "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkında aldığı karara ilişkin "Duyuru" için lütfen tıklayınız.
      
  • Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.02.2014 tarih 28925 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilgi için lütfen tıklayınız.
    
  • "Eğitim Fakültelerinde Yeni Yönelimler ve Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme” konulu çalıştay raporu. Bilgi için lütfen tıklayınız.
      
  • Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.02.2013 tarih 28551 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilgi için lütfen tıklayınız.
    

  2014 Ekim Dönemi Doçentlik Sınavına İlişkin Duyurular

  • 2014 Ekim Dönemi Yayın Aşamasından Başvuran Adaylardan, Eser İnceleme Sonucu Belli Olanların, Eser İnceleme Sonucu ve Sözlü Sınav Bilgilerine ilişkin "Duyuru" için lütfen tıklayınız. Eser İnceleme Sonucu ve Sözlü Sınav Bilgilerine “Doçentlik Bilgi Sistemi'ni kullanarak ulaşabilirsiniz. (18.09.2015)
    

  2015 Nisan Dönemi Doçentlik Sınavına İlişkin Duyurular

  • 2015 Nisan Dönemi Yayın Aşamasından Başvuran Adaylardan, Eser İnceleme Sonucu Belli Olanların, Eser İnceleme Sonucu ve Sözlü Sınav Bilgilerine ilişkin "Duyuru" için lütfen tıklayınız. Eser İnceleme Sonucu ve Sözlü Sınav Bilgilerine “Doçentlik Bilgi Sistemi'ni kullanarak ulaşabilirsiniz. (26.02.2016)
  • 2015 Nisan Dönemi Yayın Aşamasından Başvuran Adayların Jüri Bilgilerine ilişkin "Duyuru" için lütfen tıklayınız. Jüri Bilgilerine Doçentlik Bilgi Sistemi'ni kullanarak ulaşabilirsiniz. (31.08.2015)
  • 2015 Nisan Dönemi Sözlü Sınav Aşamasından Başvuran Adayların Sözlü Sınav Bilgilerine ilişkin "Duyuru" için lütfen tıklayınız. Sözlü Sınav Bilgilerine Doçentlik Bilgi Sistemi'ni kullanarak ulaşabilirsiniz. (12.08.2015)
    

  2015 Ekim Dönemi Doçentlik Sınavına İlişkin Duyurular

  • Eser inceleme aşamasında başarılı olup 2015 Nisan başvuru döneminde sözlü aşamasından başvurup başarısız olan adaylar Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 6/20 maddesi gereğince 2015 Ekim başvuru döneminde doçentlik sınavına yeniden başvuru yapamamışlardır.
   Danıştay 8. Dairesi bu maddenin yürütmesini durdurma kararı verdiği için 2015 Ekim başvuru döneminde bu nedenle başvuruları alınmayan adayların başvuruları 15-21 Aralık 2015 tarihlerinde Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden alınacaktır. (14.12.2015)
  • 2015 Ekim Dönemi Doçentlik Sınavına Başvurular 15 Ekim 2015 günü başlayıp, 30 Ekim 2015 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. (15.10.2015)
  • 2015 Ekim Dönemi Doçentlik Sınavına Başvuru Yapacak Adaylara ilişkin "Duyuru" için lütfen tıklayınız. Başvuruya İlişkin Bilgi ve Belgelere Ulaşmak ve Başvuru İşlemini Yapmak için "Başvuru İşlemleri" menüsünü inceleyiniz. (15.10.2015) 
  • 2015 Ekim Dönemi Yayın Aşamasından Başvuran Adayların Jüri Bilgilerine ilişkin "Duyuru" için lütfen tıklayınız. Jüri Bilgilerine Doçentlik Bilgi Sistemi'ni kullanarak ulaşabilirsiniz. (19.02.2016)
  • 2015 Ekim Dönemi Sözlü Sınav Aşamasından Başvuran Adayların Sözlü Sınav Bilgilerine ilişkin "Duyuru" için lütfen tıklayınız. Sözlü Sınav Bilgilerine Doçentlik Bilgi Sistemi'ni kullanarak ulaşabilirsiniz. (03.02.2016)
  • 2015 Ekim Dönemi Yayın Aşamasından Başvuran Adaylardan Eser İnceleme Sonucu Belli Olanlara ilişkin "Duyuru" için lütfen tıklayınız. Eser İnceleme Sonucuna Doçentlik Bilgi Sistemi'ni kullanarak ulaşabilirsiniz. (06.12.2016)

  2016 Nisan Dönemi Doçentlik Sınavına İlişkin Duyurular

  • “07.02.2015 tarih ve 29260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 6. maddesinin 6. fıkrasının 3.cümlesinde yer alan “…en erken izleyen ikinci dönemde…” ibaresi ile 4.cümlesinde yer alan “…en erken izleyen ikinci dönemde…” ibaresinin ve 5.cümlesinde yer alan “…en erken izleyen üçüncü dönemde…” ibaresinin 6/20 maddesindeki “…en erken izleyen ikinci sınav döneminde…” ifadesinin Danıştay 8. Dairesi’nin 12.10.2015 tarih ve 2015/4063E sayılı kararı ile yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiğinden eser incelemesi ve sözlü sınavdan başarısız olan adaylar izleyen dönemde yeniden doçentlik sınavına müracaat edebilirler.(15.04.2016)
  • 2016 Nisan Dönemi Doçentlik Sınavına Başvurular 15 Nisan 2016 günü başlayıp, 29 Nisan 2016 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Doçentlik Sınavına Başvuru Yapacak Adaylara ilişkin "Duyuru" için lütfen tıklayınız. Başvuruya ilişkin Bilgi ve Belgelere Ulaşmak ve Başvuru İşlemini Yapmak için "Başvuru İşlemleri" menüsünü inceleyiniz. (14.04.2016)

  2016 Aralık Dönemi Doçentlik Sınavına İlişkin Duyurular

  • 06 Ekim 2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. Maddesi uyarınca
   2016 Aralık Dönemi Doçentlik Sınav Başvuruları 15 Aralık 2016 günü başlayıp 30 Aralık 2016 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
   Doçentlik Sınavına Başvuru Yapacak Adaylara ilişkin "Duyuru" için lütfen tıklayınız. Başvuruya ilişkin Bilgi ve Belgelere Ulaşmak ve Başvuru İşlemini Yapmak için "Başvuru İşlemleri" menüsünü inceleyiniz. (13.12.2016)
  • 2016 ARALIK GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI ESER AŞAMASINDAN BAŞVURAN ADAYLARIN DİKKATİNE; Doçentlik Başvuru Sisteminde; Güzel Sanatlar Temel Alanı Beyannamesi puanlama modülünde güncelleştirme yapılmıştır. Adaylar gerekli görmeleri durumunda; 
   ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU'nda (BEYANNAME) beyan ettiği (makale/kitap) eserleri listeden çıkarıp tekrar ekleyerek yeni puan hesabını yaptırabileceklerdir.
   Adaylar sistem üzerinden başvurularını tamamlamış olsalar dahi son tarihe kadar güncelleme işlemi yapabilirler ve çıktılarını güncelleme imkanına sahiptirler. (30.12.2016)
  • 2016 ARALIK ESER AŞAMASINDAN BAŞVURAN ADAYLARIN DİKKATİNE;
   Atıf alanı ile ilgili düzenlemeye gidilmiştir. Bir esere yapılan farklı türdeki atıf sayılarının puan hesabına katılabilmesi sağlanmıştır.21.12.2016 17:41 den önce atıf alanına bilgi girmiş adaylarımızın bilgilerini kontrol etmeleri gerekliyse güncellemeleri önemle duyurulur. (22.12.2016)
  • Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı 209 numaralı koşuldaki yazar puanına bölme işleminde güncelleme yapılmıştır önemle duyurulur. (22.12.2016)
  • Doçentlik Sınav Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptali talebiyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı aleyhinde açılan davalarda verilen yürütmeyi durdurma kararları gereğince, 2016 Nisan döneminde doçentlik başvuruları kabul edilen ancak itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararları uyarınca başvuruları iptal edilen adaylar, 2016 Aralık döneminde yeniden doçentlik sınavına müracaat edebilirler. (14.12.2016)
  • 2015 Ekim döneminde doçentlik sınavına eser inceleme aşamasından başvurup, başarısız oldukları duyurulan adaylar, Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 6/6. maddesi gereğince 2016 Aralık döneminde doçentlik sınavına müracaat edemeyeceklerdir. (14.12.2016)
  • 2016 Aralık Döneminde Doçentlik Sınavı Başvurularına ilişkin Sık Sorulan Sorular ve Cevaplarına ulaşmak için lütfen tıklayınız. (05.12.2016)