İdari Birimler Telefon Rehberi

Birim Adı

Alan Kodu

Dış Hat

Dahili

Birim E-Posta

Özel Kalem

90(312)

298 76 37

1155

uak.ozelkalem@yok.gov.tr

Hukuk Müşavirliği

90(312)

266 11 00

1103-1140

uak.hukukmusavirligi@yok.gov.tr

Denklik Birimi

90(312)

298 76 10

1106-1107

uak.denklik@yok.gov.tr

Evrak Birimi

90(312)

266 11 00

1146

 

Muhasebe - Tahakkuk - Jüri Ödeme

90(312)

298 76 04

1142-1143

 uak.juriodeme@yok.gov.tr

Bilgi İşlem

90(312)

266 11 00

1135-1136

 uak.bilgiislem@yok.gov.tr