BİRİM

ALT BİRİM

T.AL

BIL.AL

BILIMALAN ADI

A/P

Alan Kodu

Dış Hat

Dahili

Birim E-Posta

SAĞLIK BİLİMLERİ

Sağlık Bilimleri-1

10

1004

Aile Hekimliği

Aktif

90(312)

298 76 12

1145

uak.saglik@yok.gov.tr

10

1037

Kardiyoloji

Aktif

10

1040

Nöroloji

Aktif

10

10102

VETERİNER HEKİMLİK

Aktif

10

10102.01

Dölerme ve Suni Tohumlama

Aktif

10

10102.02

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Aktif

10

10102.03

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği

Aktif

10

10102.04

Veterinerlik Anatomisi

Aktif

10

10102.05

Veterinerlik Biyokimyası

Aktif

10

10102.06

Veterinerlik Cerrahisi

Aktif

10

10102.07

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi

Aktif

10

10102.08

Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi

Aktif

10

10102.09

Veterinerlik Fizyolojisi

Aktif

10

10102.10

Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

Aktif

10

10102.11

Veteriner Hekimlik Tarihi ve Etik

Aktif

10

10102.12

Veterinerlik Histoloji ve Embriyolojisi

Aktif

10

10102.13

Veterinerlik İç Hastalıkları

Aktif

10

10102.14

Veterinerlik Mikrobiyolojisi

Aktif

10

10102.15

Veterinerlik Parazitolojisi

Aktif

10

10102.16

Veterinerlik Patolojisi

Aktif

10

10102.17

Veterinerlik Virolojisi

Aktif

10

10102.18

Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik

Aktif

10

1031

Hayvan Yetiştirme ve Islahı (Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı ile ortak)

Pasif

10

1061

Veteriner Temel Bilimleri

Pasif

10

1062

Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri

Pasif

10

1063

Veteriner Zootekni ve Hayvan Besleme

Pasif

10

1064

Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

Pasif

10

1065

Veteriner Klinik Bilimleri

Pasif

10

1061.01

Anatomi

Pasif

10

1061.02

Biyokimya

Pasif

10

1061.03

Fizyoloji

Pasif

10

1061.04

Histoloji ve Embriyoloji

Pasif

10

1061.05

Veteriner Hekimlik Tarihi ve Etik

Pasif

10

1062.01

Farmakoloji ve Toksikoloji

Pasif

10

1062.02

Mikrobiyoloji

Pasif

10

1062.03

Parazitoloji

Pasif

10

1062.04

Patoloji

Pasif

10

1062.05

Viroloji

Pasif

10

1063.01

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Pasif

10

1063.02

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği

Pasif

10

1063.03

Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik

Pasif

10

1064.01

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

Pasif

10

1065.01

Cerrahi

Pasif

10

1065.02

Doğum ve Jinekoloji

Pasif

10

1065.03

Dölerme ve Suni Tohumlama

Pasif

10

1065.04

İç Hastalıkları

Pasif

10

1012

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Aktif

10

1012.16

Çocuk Acil

Aktif

10

1012.17

Çocuk Endokrinolojisi

Aktif

10

1012.18

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Aktif

10

1012.19

Çocuk Gastroenterolojisi

Aktif

10

1012.20

Çocuk Genetik Hastalıkları

Aktif

10

1012.21

Çocuk Göğüs Hastalıkları

Aktif

10

1012.22

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

Aktif

10

1012.23

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları

Aktif

10

1012.24

Çocuk Kardiyolojisi

Aktif

10

1012.25

Çocuk Metabolizma Hastalıkları

Aktif

10

1012.26

Çocuk Nefrolojisi

Aktif

10

1012.27

Çocuk Nörolojisi

Aktif

10

1012.28

Çocuk Romatolojisi

Aktif

10

1012.03

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Aktif

10

1012.29

Çocuk Yoğun Bakımı

Aktif

10

1012.30

Neonatoloji

Aktif

10

1034

İç Hastalıkları

Aktif

10

1034.12

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Aktif

10

1034.13

Gastroenteroloji

Aktif

10

1034.14

Geriatri

Aktif

10

1034.15

Hematoloji

Aktif

10

1034.07

İç Hastalıkları

Aktif

10

1034.16

Nefroloji

Aktif

10

1034.17

Tıbbi Onkoloji

Aktif

10

1012.01

Alerji (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)

Pasif

10

1012.02

Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)

Pasif

10

1012.04

Endokrinoloji (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)

Pasif

10

1012.05

Enfeksiyon Hastalıkları (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)

Pasif

10

1012.06

Gastroenteroloji (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)

Pasif

10

1012.07

Genetik (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)

Pasif

10

1012.08

Göğüs Hastalıkları (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)

Pasif

10

1012.09

Hematoloji (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)

Pasif

10

1012.10

İmmünoloji (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)

Pasif

10

1012.11

Kardiyoloji (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)

Pasif

10

1012.12

Nefroloji (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)

Pasif

10

1012.13

Neonatoloji (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)

Pasif

10

1012.14

Nöroloji (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)

Pasif

10

1012.15

Onkoloji (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)

Pasif

10

1034.01

Alerji (İç Hastalıkları)

Pasif

10

1034.02

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları (İç Hastalıkları)

Pasif

10

1034.03

Fizyopatoloji (İç Hastalıkları)

Pasif

10

1034.04

Gastroenteroloji (İç Hastalıkları)

Pasif

10

1034.05

Geriatri (İç Hastalıkları)

Pasif

10

1034.06

Hematoloji (İç Hastalıkları)

Pasif

10

1034.08

İmmünoloji (İç Hastalıkları)

Pasif

10

1034.09

Nefroloji (İç Hastalıkları)

Pasif

10

1034.10

Romatoloji (İç Hastalıkları)

Pasif

10

1034.11

Tıbbi Onkoloji (İç Hastalıkları)

Pasif

Sağlık Bilimleri-2

10

1077

El Cerrahisi

Aktif

90(312)

298 76 13

1137

uak.saglik@yok.gov.tr

10

1028

Göz Hastalıkları

Aktif

10

1082

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Aktif

10

1082.01

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi

Aktif

10

1082.02

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Aktif

10

1082.03

Perinatoloji

Aktif

10

1084

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Aktif

10

1093

Yoğun Bakım

Aktif

10

1032

HEMŞİRELİK

Aktif

10

1032.01

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

Aktif

10

1032.08

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Aktif

10

1032.02

Dahili Hastalıklar Hemşireliği

Aktif

10

1032.03

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Aktif

10

1032.05

Halk Sağlığı Hemşireliği

Aktif

10

1032.09

Hemşirelik Eğitimi

Aktif

10

1032.06

Hemşirelik Esasları ve Yönetimi

Aktif

10

1032.07

Psikiyatri Hemşireliği

Aktif

10

10104

EBELİK

Aktif

10

10104.01

Ebelik

Aktif

10

10105

ÇOK DİSİPLİNLİ SAĞLIK BİLİMLERİ

Aktif

10

10105.01

Beslenme ve Diyetetik

Aktif

10

10105.02

Dil ve Konuşma Terapisi

Aktif

10

10105.03

Ergoterapi

Aktif

10

10105.04

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Aktif

10

10105.05

Odyoloji

Aktif

10

10105.06

Sinirbilimi

Aktif

10

10105.07

Toksikoloji

Aktif

10

10106

SAĞLIKLA İLGİLİ ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER

Aktif

10

10106.01

Sağlık Ekonomisi

Aktif

10

10106.02

Sağlık Fiziği

Aktif

10

10106.03

Sağlık Yönetimi

Aktif

10

1007

Beslenme ve Diyetetik

Pasif

10

1024

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Pasif

10

1035

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Pasif

10

1043

Odyoloji

Pasif

10

1049

Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi

Pasif

10

1018.03

Toksikoloji

Pasif

10

1032.04

Ebelik

Pasif

10

1072

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Aktif

1138

10

1083

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Aktif

10

1046

Ortopedi ve Travmatoloji

Aktif

10

1058

Tıbbi Patoloji

Aktif

10

1060

Üroloji

Aktif

10

1038

Kulak, Burun ve Boğaz

Pasif

Sağlık Bilimleri-3

10

1005

Anatomi

Aktif

90(312)

266 11 00

1148

uak.saglik@yok.gov.tr

10

1008

Biyofizik

Aktif

10

1009

Biyoistatistik

Aktif

10

1023

Fizyoloji

Aktif

10

1033

Histoloji ve Embriyoloji

Aktif

10

1089

Temel İmmünoloji

Aktif

10

1090

Tıbbi Biyokimya

Aktif

10

1091

Tıbbi Biyoloji

Aktif

10

1066

Tıbbi Genetik

Aktif

10

1039

Tıbbi Mikrobiyoloji

Aktif

10

1039.01

Bakteriyoloji

Aktif

10

1039.08

Tıbbi Mikoloji

Aktif

10

1039.09

Tıbbi Mikrobiyoloji

Aktif

10

1039.10

Tıbbi Parazitoloji

Aktif

10

1039.11

Tıbbi Viroloji

Aktif

10

1056

Tıp Eğitimi

Aktif

10

1059

Tıp Tarihi ve Etik

Aktif

10

10101

DİŞ HEKİMLİĞİ

Aktif

10

10101.01

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Aktif

10

10101.02

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Aktif

10

10101.03

Çocuk Diş Hekimliği

Aktif

10

10101.04

Endodonti

Aktif

10

10101.05

Ortodonti

Aktif

10

10101.06

Periodontoloji

Aktif

10

10101.07

Protetik Diş Tedavisi

Aktif

10

10101.08

Restoratif Diş Tedavisi

Aktif

10

1003

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Pasif

10

1010

Biyokimya

Pasif

10

1015

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Pasif

10

1044

Oral Diagnoz ve Radyoloji

Pasif

10

1045

Ortodonti

Pasif

10

1047

Pedodonti

Pasif

10

1048

Periodontoloji

Pasif

10

1050

Protetik Diş Tedavisi

Pasif

10

1055

Tıbbi Biyoloji

Pasif

10

1067

İmmünoloji

Pasif

10

1069

Oral Patoloji

Pasif

10

1003.01

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Pasif

10

1003.02

Oral İmplantoloji

Pasif

10

1010.01

Biyokimya

Pasif

10

1010.02

Klinik Biyokimya

Pasif

10

1015.01

Endodonti

Pasif

10

1015.02

Konservatif

Pasif

10

1015.03

Oral Patoloji

Pasif

10

1039.03

Klinik Mikrobiyoloji

Pasif

10

1039.04

Mikoloji

Pasif

10

1039.05

Mikrobiyoloji

Pasif

10

1039.06

Parazitoloji

Pasif

10

1039.07

Viroloji

Pasif

10

1055.01

Tıbbi Biyoloji

Pasif

10

1055.02

Tıbbi Genetik

Pasif

Sağlık Bilimleri-4

10

10000

TIP

Aktif

90(312)

266 11 00

1151

uak.saglik@yok.gov.tr

10

1002

Adli Tıp

Aktif

10

1071

Algoloji

Aktif

10

1073

Askeri Sağlık Hizmetleri

Aktif

10

1076

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Aktif

10

1014

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Aktif

10

1016

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Aktif

10

1027

Göğüs Hastalıkları

Aktif

10

1079

Halk Sağlığı

Aktif

10

1030

Hava ve Uzay Hekimliği

Aktif

10

1080

İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları

Aktif

10

1081

İş ve Meslek Hastalıkları

Aktif

10

1042

Nükleer Tıp

Aktif

10

1052

Radyasyon Onkolojisi

Aktif

10

1085

Radyoloji

Aktif

10

1086

Romatoloji

Aktif

10

1087

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Aktif

10

1087.01

Askeri Psikiyatri

Aktif

10

1087.02

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Aktif

10

1054

Spor Hekimliği

Aktif

10

1088

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp

Aktif

10

1057

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji

Aktif

10

1092

Tıbbi Farmakoloji

Aktif

10

1013

Deniz ve Sualtı Hekimliği

Pasif

10

1029

Halk Sağlığı

Pasif

10

1051

Psikiyatri

Pasif

10

1053

Radyodiagnostik

Pasif

10

1068

Adli Bilimler

Pasif

10

1018.02

Tıbbi Farmakoloji

Pasif

10

1029.01

Halk Sağlığı

Pasif

10

1029.02

İş Sağlığı

Pasif

10

1039.02

İmmünoloji

Pasif

10

1051.01

Çocuk Psikiyatri

Pasif

10

1051.02

Erişkin Psikiyatri

Pasif

10

1001

Acil Tıp

Aktif

10

1070

Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi

Aktif

10

1074

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Aktif

10

1011

Çocuk Cerrahisi

Aktif

10

1075

Çocuk Ürolojisi

Aktif

10

1022

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Aktif

10

1078

Genel Cerrahi

Aktif

10

1078.01

Cerrahi Onkoloji

Aktif

10

1078.02

Gastroenteroloji Cerrahisi

Aktif

10

1078.03

Genel Cerrahi

Aktif

10

1078.04

Harp Cerrahisi

Aktif

10

1026

Göğüs Cerrahisi

Aktif

10

1036

Kalp ve Damar Cerrahisi

Aktif

10

10103

ECZACILIK

Aktif

10

10103.01

Eczacılık İşletmeciliği

Aktif

10

10103.02

Farmakognozi ve Farmasotik Botanik

Aktif

10

10103.03

Farmakoloji

Aktif

10

10103.04

Farmasotik Biyoteknoloji

Aktif

10

10103.05

Farmasotik Kimya

Aktif

10

10103.06

Farmasotik Teknoloji

Aktif

10

10103.07

Farmasotik Toksikoloji

Aktif

10

10103.08

Klinik Eczacılık

Aktif

10

1006

Anesteziyoloji

Pasif

10

1017

Farmakognozi ve Farmasötik Botanik

Pasif

10

1018

Farmakoloji

Pasif

10

1019

Farmasötik Kimya

Pasif

10

1020

Farmasötik Teknoloji

Pasif

10

1021

Farmasötik Toksikoloji

Pasif

10

1025

Genel Cerrahi

Pasif

10

1041

Nöroşirurji

Pasif

10

1018.01

Farmakoloji

Pasif