BİRİM

ALT BİRİM

T.AL

BIL.AL

BILIMALAN ADI

A/P

Alan Kodu

Dış Hat

Dahili

Birim E-Posta

SOSYAL BİLİMLER

Sosyal Bilimler-1

1

103

Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Aktif

90(312)

266 11 00

1109

uak.sosyal@yok.gov.tr

1

104

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

Aktif

1

102

Eğitim Bilimleri

Aktif

1

105

Güzel Sanatlar Eğitimi

Aktif

1

107

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Aktif

1

108

Özel Eğitim

Aktif

1

109

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Aktif

1

111

Türkçe Eğitimi

Aktif

1

112

Yabancı Dil Eğitimi

Aktif

4

407

Güzel Sanatlar Eğitimi

Pasif

7

701

Aile Bilimleri ve Eğitimi

Pasif

7

702

Bilgisayar ve Kontrol Teknolojileri Eğitimi

Pasif

7

713

Uygulamalı Sanatlar Eğitimi

Pasif

7

714

Yapı Teknolojileri Eğitimi

Pasif

1

106

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Aktif

1108

1

110

Temel Eğitim

Aktif

1

101

Alan Eğitimi

Pasif

4

410

Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı

Pasif

5

502

Anayasa Hukuku

Aktif

5

503

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Aktif

5

504

Genel Kamu Hukuku

Aktif

5

505

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Aktif

5

506

Hukuk Tarihi

Aktif

5

507

İdare Hukuku

Aktif

5

508

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Aktif

5

509

Mali Hukuk

Aktif

5

510

Medeni Hukuk

Aktif

5

511

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Aktif

5

512

Milletlerarası Kamu Hukuku

Aktif

5

513

Milletlerarası Özel Hukuk

Aktif

5

514

Roma Hukuku

Aktif

5

515

Ticaret Hukuku

Aktif

5

501

Hukuk

Pasif

7

703

Elektrik Teknolojileri Eğitimi

Pasif

7

704

Elektronik-Telekomünikasyon Teknolojileri Eğitimi

Pasif

7

705

Endüstriyel Teknoloji Eğitimi

Pasif

7

706

Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Eğitimi

Pasif

7

708

Makine Teknolojileri Eğitimi

Pasif

7

709

Matbaa Teknolojileri Eğitimi

Pasif

7

710

Metal Teknolojileri Eğitimi

Pasif

7

711

Mobilya ve Dekorasyon Teknolojileri Eğitimi

Pasif

7

712

Tekstil Teknolojileri Eğitimi

Pasif

7

715

Mekatronik Teknolojileri Eğitimi

Pasif

8

806

Ekonomi/İşletme/Yönetim/Hukuk

Pasif

Sosyal Bilimler-2

3

303

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Aktif

90(312)

298 76 02

1110

uak.sosyal@yok.gov.tr

3

305

Çeviribilim

Aktif

3

313

Dünya Dilleri ve Edebiyatları

Aktif

3

308

Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri

Aktif

3

304

Karşılaştırmalı Edebiyat

Aktif

3

314

Klasik Türk Edebiyatı

Aktif

3

301

Türk Dili

Aktif

3

310

Türk Halk Bilimi

Aktif

3

302

Yeni Türk Edebiyatı

Aktif

3

306

Doğu Dilleri ve Edebiyatları

Pasif

3

307

Batı Dilleri ve Edebiyatları

Pasif

3

309

Eski Türk Edebiyatı

Pasif

3

311

Balkan Dilleri ve Edebiyatları

Pasif

3

312

Kafkas Dilleri ve Edebiyatları

Pasif

8

807

Yapı, Çevre ve Ürünleri Bilimleri ve Teknolojileri

Pasif

8

808

Yapı, Çevre ve Ürünler ile Ekoloji ve Doğal Sistem İlişkileri

Pasif

8

809

Yapı, Çevre ve Ürünler ile İnsan/Toplum İlişkileri

Pasif

11

1180

Arkeoloji

Aktif

11

1118

Bilgi ve Belge Yönetimi

Aktif

11

1105

Dilbilimi

Aktif

11

1110

Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji

Aktif

11

1131

Siyasal Düşünceler

Aktif

11

1137

Sosyal ve Kültürel Antropoloji

Aktif

11

1117

Klasik Arkeoloji

Pasif

11

1128

Prehistorya

Pasif

11

1129

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

Pasif

11

1168

Aile ve Tüketici Bilimleri

Pasif

11

1170

Halk Bilimi

Pasif

7

707

İşletme Eğitimi

Pasif

1111

11

1182

Bankacılık ve Sigortacılık

Aktif

11

1122

Muhasebe

Aktif

11

1123

Nicel Karar Yöntemleri

Aktif

11

1154

Organizasyon

Aktif

11

1127

Pazarlama

Aktif

11

1134

Sosyal Hizmet

Aktif

11

1135

Sosyal Politika

Aktif

11

1187

Üretim ve Operasyon Yönetimi

Aktif

11

1146

Yönetim Bilişim Sistemleri

Aktif

11

1143

Üretim Yönetimi

Pasif

11

1167

Sağlık Kurumları Yönetimi

Pasif

Sosyal Bilimler-3

4

411

Geleneksel Türk Sanatları

Aktif

90(312)

266 11 00

1105

uak.sosyal@yok.gov.tr

4

401

Müzik

Aktif

4

404

Plastik Sanatlar

Aktif

4

402

Sahne Sanatları

Aktif

4

412

Sinema

Aktif

4

406

Tasarım

Aktif

4

413

Taşınabilir Kültür Varlıkları / Sanat Eserleri Restorasyonu ve Konservasyonu

Aktif

4

403

Görüntü Sanatları

Pasif

4

405

Geleneksel Sanatlar

Pasif

4

408

Müzik Eğitimi

Pasif

4

409

Uygulamalı Sanatlar

Pasif

11

1181

Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi

Aktif

11

1102

Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat

Aktif

11

1178

Çağdaş Dünya Tarihi

Aktif

11

1107

Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları

Aktif

11

1108

Eskiçağ Tarihi

Aktif

11

1113

Genel Türk Tarihi

Aktif

11

1124

Ortaçağ Tarihi

Aktif

11

1184

Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti

Aktif

11

1164

Sanat Tarihi

Aktif

11

1133

Siyasi Tarih

Aktif

11

1185

Türk İslam Sanatı

Aktif

11

1161

Yakınçağ Tarihi

Aktif

11

1175

Yeniçağ Tarihi

Aktif

11

1101

Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Pasif

11

1125

Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti Tarihi

Pasif

11

1139

Türk ve İslam Sanatı

Pasif

11

1144

Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi

Pasif

6

602

Felsefe ve Din Bilimleri

Aktif

1104

6

603

İslam Tarihi ve Sanatları

Aktif

6

604

Temel İslam Bilimleri

Aktif

6

601

İlahiyat

Pasif

11

1103

Beşeri ve İktisadi coğrafya

Aktif

11

1109

Felsefe

Aktif

11

1111

Fiziki Coğrafya

Aktif

11

1112

Gelişim Psikolojisi

Aktif

11

1126

Öğrenme-Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji

Aktif

11

1136

Sosyal Psikoloji

Aktif

11

1138

Sosyoloji

Aktif

11

1130

Uygulamalı Psikoloji

Aktif

11

1104

Demografi

Pasif

11

1158

Türkiye Coğrafyası

Pasif

11

1159

Bölgesel Coğrafya

Pasif

11

1162

Klinik Psikoloji

Pasif

11

1163

İş ve Örgüt Psikolojisi

Pasif

Sosyal Bilimler-4

11

1165

Gazetecilik ve Medya Çalışmaları

Aktif

90(312)

298 76 03

1113

uak.sosyal@yok.gov.tr

11

1156

Görsel İletişim Tasarımı

Aktif

11

1155

Halkla İlişkiler

Aktif

11

1115

İletişim Çalışmaları

Aktif

11

1116

Kamu Yönetimi

Aktif

11

1166

Reklamcılık

Aktif

11

1157

Sinema

Aktif

11

1132

Siyasal Hayat ve Kurumlar

Aktif

11

1171

Siyaset Bilimi

Aktif

11

1141

Uluslararası İlişkiler

Aktif

11

1145

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları

Aktif

11

1142

Uygulamalı İletişim

Pasif

11

1177

Güvenlik Bilimleri

Pasif

11

1176

Avrupa Birliği

Aktif

1112

11

1172

Bölgesel Çalışmalar

Aktif

11

1160

Çocuk Gelişimi

Aktif

11

1106

Ekonometri

Aktif

11

1183

İktisadi Düşünce

Aktif

11

1151

İktisat Tarihi

Aktif

11

1119

Makro İktisat

Aktif

11

1120

Maliye

Aktif

11

1121

Mikro İktisat

Aktif

11

1174

Uluslararası İktisat

Aktif

11

1114

İktisat Tarihi ve İktisadi Düşünce Tarihi

Pasif

11

1140

Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı

Pasif

11

1148

Avrupa Birliği ve Bölgesel Çalışmaları

Pasif

11

1149

Çalışma İktisadı ve İktisadi Demografi

Pasif

11

1150

Politik İktisat ve Kurumsal İktisat

Pasif

11

1152

Gelişme İktisadı

Pasif

11

1173

İktisadi Düşünceler Tarihi

Pasif

Sosyal Bilimler-5

11

1179

Açık ve Uzaktan Öğrenme

Aktif

90(312)

298 76 01

1114

uak.sosyal@yok.gov.tr

11

1153

Finans

Aktif

11

1169

Turizm

Aktif

11

1186

Uluslararası Ticaret

Aktif

11

1147

Yönetim ve Strateji

Aktif

11

1188

Yükseköğretim Çalışmaları

Aktif