Anasayfa

Konsey ve Komisyonlar

 
SOSYAL BİLİMLER EĞİTİM KONSEYİ 
 
Sosyal Bilimler ile ilgili (İktisadi ve İdari Bilimler, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Hukuk, İlahiyat, vb.)Fakültelerinin dekanlarının oluşturduğu konseyin başkanı Üniversitelerarası Kurul’ca dört yıllığına seçilmektedir. Konsey ilgili fakültelerde kurulacak Anabilim, Bilim dalları ve çeşitli konularla ilgili Üniversitelerarası Kurul’a görüş bildirmektedir. 
 
TIP - SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİM KONSEYİ 
 
Tıp ve Sağlık Bilimleri ile ilgili (Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği,Veteriner, Hemşirelik vb.) Fakültelerinin dekanlarının oluşturduğu konseyin başkanı Üniversitelerarası Kurul’ca dört yıllığına seçilmektedir. Konsey, ilgili fakültelerde kurulacak Anabilim, Bilim dalları ve çeşitli konularla ilgili Üniversitelerarası Kurul’a görüş bildirmektedir. 
 
ZİRAAT - ORMAN VE SU ÜRÜNLERİ EĞİTİM KONSEYİ 
 
Ziraat ve Orman Fakültelerinin dekanlarının oluşturduğu konseyin başkanı Üniversitelerarası Kurul’ca dört yıllığına seçilmektedir. Konsey, ilgili fakültelerde kurulacak Anabilim, Bilim dalları ve çeşitli konularla ilgili Üniversitelerarası Kurul’a görüş bildirmektedir. 
 
 
FEN-TEKNİK BİLİMLERİ EĞİTİM KONSEYİ 
 
Fen-Teknik Bilimleri Fakültelerinin (Mühendislik, Mimarlık, Mühendislik- Mimarlık, Fen vb.) Fakültelerinin dekanlarının oluşturduğu konseyin başkanı Üniversitelerarası Kurul’ca dört yıllığına seçilmektedir. Konsey ilgili fakültelerde kurulacak Anabilim, Bilim dalları ve çeşitli konularla ilgili Üniversitelerarası Kurul’a görüş bildirmektedir. 
 
SANAT DALLARI EĞİTİM KONSEYİ 
 
Güzel Sanatlar Fakülteleri Dekanları ile Konservatuar Müdürlerinin oluşturduğu konseyin başkanı Üniversitelerarası Kurul’ca dört yıllığına seçilmektedir. Konsey, ilgili fakültelerde kurulacak Anabilim, Bilim dalları ve çeşitli konularla ilgili Üniversitelerarası Kurul’a görüş bildirmektedir. 
 
MEVZUAT KOMİSYONU 
 
Üniversitelerarası Kurul’un ve Kurul’a Bağlı Komisyonların Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 13. Maddesi uyarınca kurulan, üç üyeden oluşan bir komisyondur. Komisyon üyeleri dört yıllığına seçilmektedir. Hukuki konularda Üniversitelerarası Kurul’a görüş bildirmektedir. 
 
EĞİTİM KOMİSYONU 
 
Üniversitelerarası Kurul’un ve Kurul’a Bağlı Komisyonların Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 13. Maddesi uyarınca kurulan, beş üyeden oluşan bir komisyondur. Komisyon üyeleri dört yıllığına seçilmektedir. Eğitim ile ilgili konularda Üniversitelerarası Kurul’a görüş bildirmektedir. 
 
YURTDIŞINDA ALINAN AKADEMİK UNVANLARIN DENKLİĞİNİ İNCELEME KOMİSYONU 
 
Üniversitelerarası Kurul’un ve Kurul’a Bağlı Komisyonların Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 13. Maddesi uyarınca kurulan, üç üyeden oluşan bir komisyondur. Komisyon üyeleri dört yıllığına seçilmektedir. Yurtdışında Alınan Profesörlük, Doçentlik ve Doktora Unvanlarının Değerlendirilmesi bu komisyonca incelenmekte, komisyonun hazırladığı raporlar Üniversitelerarası Kurul’da karara bağlanmaktadır. 
 
DOÇENTLİK SINAV KOMİSYONU 
 
Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 8. maddesi uyarınca 15 üyeden oluşan bir komisyondur. Komisyon her bir adayla ilgili sınav jürisinin asıl ve yedek üyelerini elektronik jüri belirleme sistemi aracılığıyla belirleyerek Üniversitelerarası Kurula sunar. Komisyon elektronik jüri belirleme sistemi aracılığıyla ortaya çıkan maddi hataları düzeltir. Doçentlik bilim alanının özelliği nedeniyle elektronik jüri belirleme sistemi aracılığıyla jüri oluşturmanın mümkün olmadığı hallerde jüriler Komisyon tarafından belirlenir. Adayların doçentlik sürecine ilişkin her türlü itirazları Komisyon tarafından incelenerek karara bağlanır.
 
  
MESLEKİ UNVANLARI BELİRLEME KOMİSYONU 
 
2547 Sayılı Kanunun 43. Maddesi uyarınca unvanlar konusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca gönderilen konuları incelemek ve Üniversitelerarası Kurul’ a görüş bildirmek üzere Konsey Başkanlarının oluşturduğu komisyondur.