​​​​​​

​Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesine İlişkin Duyuru

31.01.2023


Başkanlığımızda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde görev yapan personelimizin, 26 Ocak 2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında aynı unvanlı memur kadrolarına atanmak isteyen sözleşmeli personelin Ek'te bulunan dilekçeyi mezkur Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde Başkanlığımız Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü Personel Birimi'ne teslim etmeleri gerekmektedir.


Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin süreçte ilgili personellere ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.

 Dilekçe Örneği​​