​​​​​​2017 ARALIK DÖNEMİ DUYURULARI

 • 2017 Aralık Dönemi Doçent Adaylarına ve Jüri Üyelerine Duyurulur

  2017 Aralık Dönemi Doçentlik Jüri Bilgilerinin Açıklanması ve Eser İnceleme Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Duyuru için lütfen tıklayınız.(02.05.2018)
  2017 Aralık Dönemi Doçentlik Başvurusu Yapan Adaylardan, Jüri ​Üyelerine Belge Göndermesi Gereken Adaylara İlişkin Duyuru için lütfen tıklayınız. (02.05.2018)

 • 2017 Aralık Dönemi Doçentlik Sınavına Sözlü Aşamasından başvuran adaylara duyuru

  2017 Aralık Dönemi Doçentlik Sınavı Sözlü Aşamasından başvuran adaylara, 06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, Geçici Doçentlik Belgesi verilmesine ilişkin "Duyuru" için lütfen tıklayınız. (12.03.2018)

 • 2017 Aralık başvuru dönemi adaylarına duyuru

  8. “Bilimsel Toplantı” etkinliği başlığı altında Uluslararası/Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmaların puanlanması için bildiri tam metni ve/veya özeti ile yazarlardan birine ait katılım belgesinin sisteme girilmesi gereklidir. (21.12.2017)

 • 2017 Aralık Dönemi Doçentlik Sınav Başvuruları 15 Aralık 2017 günü başlayıp 29 Aralık 2017 günü mesai saati bitiminde (17.30) sona erecektir.
  Doçentlik Sınavına Başvuru Yapacak Adaylara ilişkin "Duyuru" için lütfen tıklayınız. Başvuruya ilişkin Bilgi ve Belgelere Ulaşmak ve Başvuru İşlemini Yapmak için 2017 Aralık Dönemine ait "2017 Aralık Dönemi Doçentlik Başvuru İşlemleri" menüsünü inceleyiniz. (12.12.2017) • 2017 Aralık Dönemi Doçentlik Sınavına ilişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.(19.12.2017)

 • 2017 Aralık Dönemi Doçentlik Sınavına başvuracak adaylardan başvuruda alınacak KHK Belgesine ilişkin Duyuru için lütfen tıklayınız.(12.12.2017)

 • 2017 Aralık Dönemi başvurularına ait Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları, Bilim Alanları ve Anahtar Kelimelere ulaşmak için lütfen tıklayınız.(07.12.2017)


 • ADAYLARA DUYURULUR

  Üniversitelerarası Kurul’un 14 Eylül 2017 tarihli 241 sayılı toplantısında: 06 Ekim 2016 tarih ve 29849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. Maddesi uyarınca 2017 Ekim Dönemi Doçentlik Sınavı Başvurularının, 2016 Nisan Dönemindeki aday sayısının ve buna bağlı olarak her bir jüri üyesine düşen dosya sayısının fazlalığı nedeniyle söz konusu doçent adaylarının doçentlik süreçleri tamamlanamamıştır.
  Bu sebeple 2017 Ekim Dönemi Doçentlik Sınavı Başvurularının 15 Aralık 2017 günü başlayıp 29 Aralık 2017 günü mesai saati bitimine kadar yapılmasına karar verilmiştir. İlgililere duyurulur. (18.09.2017)