​​​​​​

DOÇENTLİK BİLGİ SİSTEMİ(DBS) 

BAŞVURU BİLGİ GİRİŞ EKRANI AÇILDI

1 Şubat 2021 / ANKARA


20-26 Şubat 2021 tarihine ötelenen 2021 Ocak Dönemi Doçentlik Başvuruları öncesinde 1 Şubat 2021 tarihi itibariyle başvuru ekranı adayların kullanımına açılmıştır. Başvurular 20 Şubat'ta başlamakla birlikte bilgi girişleri daha önceden yapılabilecektir. Buna göre adaylar dbs.yok.gov.tr adresinden Başvuru İşlemleri -> Başvuru sekmesinden aşağıdaki işlemler ve bu işlemlere ait dosya, atıf ve ilişkili eser bilgi girişlerini yapabileceklerdir.​

1.    Kişisel Bilgiler(İletişim, YÖK Akademik)

2.    ÜAK Temel Alan

3.    Öğrenim Bilgisi

4.    Yabancı Dil Bilgisi

5.    Deneyimler (Akademik Görev, İdari Görev, Üniversite Dışı Deneyim)

6.    Dersler

7.    Proje Görevleri

8.    Yönetilen Tezler(Tez Merkezi, Yurt Dışı)

9.    Yayınlar(Makale, Kitap,Tebliğ[Bildiri],Editörlük)

10.  Tasarım/Ödül/Patent

11.  Sanatsal Faaliyetler

12.  Diğer(Araştırma/Üyelikler/Sertifikalar/Kurslar vb.)