​​​​

YÖK'TEN DOÇENTLİK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİNİ HIZLANDIRAN KARARLAR 

12 Haziran 2020 / Ankara ​ 


Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından başka bir tarih belirlenmedikçe yılda iki kez yapılan doçentlik başvuruları ocak, mayıs ve eylül aylarında olmak üzere yılda 3 defaya çıkarıldı. 

​YÖK tarafından "Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

​Buna göre, ÜAK taraf​ından başka bir tarih belirlenmedikçe yılda iki kez yapılan doçentlik başvuruları ocak, mayıs ve eylül aylarında olmak üzere yılda 3 defaya çıkarıldı. Başvurular, ilgili ayların 20'nci günü başlayıp, en geç son çalışma günü mesai saati bitimine kadar yapılacak. Bu uygulama 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek. 

​- Komisyon çalışmaları hızlandırıldı 

Doçentlik başvurularında asgari şartların sağlanıp sağlanmadığı daha önce hem ön inceleme komisyonu hem de jüri üyeleri tarafından ayrı ayrı incelenirken, yapılan düzenlemeyle bu görev sadece jüriye bırakıldı.​ 

- Doçentlik işlemlerinde dijital imkânlardan faydalanılacak 

​Doçentlik değerlendirme jürisine atanan üyelere, jüri üyeliği görevi ve doçentlik başvurusunda bulunan adaylara jüri bilgileri elektronik ortamda erişime açılacak. Jüri üyeliği görevi ve jüri bilgileri erişime açıldığı tarihi izleyen beşinci gün ilgililere tebliğ edilmiş sayılacak. 

Jüri raporları tamamlandığında, değerlendirmeye esas alınan raporlar ve başvuru sonucu ilgililere elektronik ortamda erişime açılacak ve erişime açıldığı tarihi izleyen beşinci gün ilgililere bildirilmiş kabul edilecek.​​