Tüm Denklik Duyuruları

​​​

Doktora/Sanatta Yeterlik Denklik Başvurusu Yapacak Adaylara Duyurulur (10.06.2020)

10.06.2020

​Yurtdışında Alınan Doktora/Sanatta Yeterlik Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Denklik Başvuruları https://www.turkiye.gov.tr adresinden TC Kimlik/YU Numarası ve e-Devlet Şifresi ile giriş yapılarak “Yurtdışı Unvan Denklik Başvuru İşlemi (Doktora/Sanatta Yeterlik)” e-devlet hizmeti üzerinden elektronik ortamda Üniversitelerarası Kurula yapılacaktır.

Başvuruya ilişkin Bilgi ve Belgelere Ulaşmak ve Başvuru İşlemini Yapmak için " Doktora Denklik veya Sanatta Yeterlik Denklik" menüsünü inceleyiniz.

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI​​

Sayfa:   1 

​​​