​​​​​​

Doçentlik Jürilerinde Görev Alan veya Alabilecek olan Profesör Unvanlı Öğretim Üyelerinin Kişisel Bilgileri, İletişim Bilgileri, Kadro Bilgileri ile Doçentlik Jüri Atamasında Esas Alınacak ÜAK Temel Alan Bilgilerine İlişkin Açıklama Duyurusu​

01.01.2022​​


Doçentlik Jürisinde görev alan profesörler, doçentlik sürecinde gereken tüm bilgilere Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden erişebilecek, ayrıca süreçte oluşan jüri görevlendirmesi vb. bilgilendirmeler de E-Posta/SMS yolu ile elektronik ortamda yapılacaktır. ​

Üniversitelerde Profesör unvanlı öğretim üyelerinin, doçentlik jürisine atanabilmesi veya atanmış ise doçentlik jüri görev sürecinin sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için, YÖKSİS de bulunan Kişisel Bilgileri, İletişim Bilgileri, Kadro Bilgileri, doçentlik jüri atamasında esas alınacak ÜAK Temel Alan Bilgileri ile jüri görev ücreti ödenmesi durumunda kullanılacak IBAN No bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. İlgili bilgilerin güncellenmesi işlemleri;

  • Kişisel Bilgiler, İletişim Bilgileri ve IBAN No bilgilerinin güncellenmesi işlemi, ilgili öğretim üyesi tarafından https://yoksis.yok.gov.tr adresinden YÖKSİS’e giriş yapılarak Personel İşlemleri > Özgeçmiş İşlemleri > Özgeçmiş Oluşturma menüsü üzerinden gerçekleştirilebilecektir.
  • Kadro Durumu ve Kadro Yerine ilişkin bilgilerin güncellenmesi işlemi, ilgili öğretim üyesinin bağlı olduğu üniversitenin Personel Daire Başkanlığı Yetkilileri tarafından gerçekleştirilebilecektir.
  • Doçentlik jüri atamasında esas alınacak ÜAK Temel Alan Bilgilerinin güncellenmesi işlemi, ilgili öğretim üyesinin bağlı olduğu üniversitenin ÜAK Üniversite Yetkilileri tarafından gerçekleştirilebilecektir. ÜAK Temel Alan​ bilgilerine ilişkin yapılmak istenen ekleme veya değişiklikler, bilim alanı ile ilgili Fakülte/Yüksekokul/ Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile yılda bir kez sadece Aralık ayında (1 - 31 Aralık tarihleri arasında) yapılabilecektir.

Üniversitelere ve ilgili öğretim üyelerine duyurulur.​


​​