​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​DENKLİK

Denklik Haberler/Duyurular

İran İslam Cumhuriyeti'nde Doktora Yapıp Doktora Denklik Başvurusunda Bulunacakların Dikkatine​

İran İslam Cumhuriyeti'nde doktorasını tamamlayarak Kurulumuza denklik başvurusunda bulunan başvuru sahiplerinin diploma teyit işlemleri, ilgili ülke resmi makamlarının talebi doğrultusunda aşağıdaki...

Doktora/Sanatta Yeterlik Denkliği Alanlara İlişkin Duyuru​

10 Şubat 2021 tarihinden önce doktora denklik belgesi alan ve doğrudan/bütünleşik doktora yaptığını beyan ederek doçentliğe başvurmak isteyen adayların bu durumu kanıtlayıcı belge olarak...

​​​​​​​​​​​​​Doktora/Sanatta Yeterlik Denkliği Alan Adaylardan T.C. Vatandaşlığına Geçenlere İlişkin Duyuru

Doçentlik başvurusunda bulunacak adaylardan Doktora/Sanatta Yeterlik Denkliği alan ve bu denklik belgesini aldıktan sonra T.C. vatandaşlığına geçenlerin ÜAK Doktora/Sanatta Yeterlik bilgilerini...

​​​​​​​​Doktora/Sanatta Yeterlik Denkliği Alanların Yurt Dışı Tezleri Hakkında Duyuru

Yurt dışı denklik tez bilgilerinin yurt içi tezlerde olduğu gibi Ulusal Tez Merkezi veritabanından çekilebilmesi için gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Doçentlik başvuruları için yurt içi veya yurt dışı farketmeksizin tüm tez bilgilerinin...

Yurtdışında Alınan Doktora, Sanatta Yeterlik, Doçentlik, Profesörlük Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Doktora/Sanatta Yeterlik Denklik Başvurusu Yapacak Adaylara Duyurulur

Yurtdışında alınan doktora/sanatta yeterlik unvanlarının değerlendirilmesine ilişkin denklik başvuruları https://www.turkiye.gov.tr adresinden TC Kimlik/YU numarası ve e-devlet şifresi...