Yurtdışında Alınan Doktora, Sanatta Yeterlik, Doçentlik, Profesörlük Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Değişiklik

29.01.2021

Üniversitelerarası Kurul'un 20 Ocak 2021 Tarihli ve 251 sayılı toplantısında “Yurtdışında Alınan Doktora, Sanatta Yeterlik, Doçentlik, Profesörlük Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” hakkında değişiklik kararı alınarak yürürlüğe konulmuştur. Usul ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız​​​.​​​