Yurtdışında Alınan Doktora, Sanatta Yeterlik, Doçentlik, Profesörlük Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

 Usul ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız​​​.​​​