​​​​​​KONSEY ve KOMİSYONLAR

Sosyal Bilimler Eğitim Konseyi

Sosyal Bilimler ile ilgili (İktisadi ve İdari Bilimler, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Hukuk, İlahiyat, vb.) Fakültelerinin dekanlarının oluşturduğu konseyin başkanı Üniversitelerarası Kurul’ca dört yıllığına seçilmektedir. Konsey ilgili fakültelerde kurulacak Anabilim, Bilim dalları ve çeşitli konularla ilgili Üniversitelerarası Kurul’a görüş bildirmektedir. 


Tıp - Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi

Tıp ve Sağlık Bilimleri ile ilgili (Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Veteriner, Hemşirelik vb.) Fakültelerinin dekanlarının oluşturduğu konseyin başkanı Üniversitelerarası Kurul’ca dört yıllığına seçilmektedir. Konsey, ilgili fakültelerde kurulacak Anabilim, Bilim dalları ve çeşitli konularla ilgili Üniversitelerarası Kurul’a görüş bildirmektedir.


Ziraat - Orman Ve Su Ürünleri Eğitim Konseyi

Ziraat ve Orman Fakültelerinin dekanlarının oluşturduğu konseyin başkanı Üniversitelerarası Kurul'ca dört yıllığına seçilmektedir. Konsey, ilgili fakültelerde kurulacak Anabilim, Bilim dalları ve çeşitli konularla ilgili Üniversitelerarası Kurul'a görüş bildirmektedir. 


Fen-Teknik Bilimleri Eğitim Konseyi

Fen-Teknik Bilimleri Fakültelerinin (Mühendislik, Mimarlık, Mühendislik- Mimarlık, Fen vb.) Fakültelerinin dekanlarının oluşturduğu konseyin başkanı Üniversitelerarası Kurul'ca dört yıllığına seçilmektedir. Konsey ilgili fakültelerde kurulacak Anabilim, Bilim dalları ve çeşitli konularla ilgili Üniversitelerarası Kurul'a görüş bildirmektedir. 


Sanat Dalları Eğitim Konseyi

Güzel Sanatlar Fakülteleri Dekanları ile Konservatuar Müdürlerinin oluşturduğu konseyin başkanı Üniversitelerarası Kurul'ca dört yıllığına seçilmektedir. Konsey, ilgili fakültelerde kurulacak Anabilim, Bilim dalları ve çeşitli konularla ilgili Üniversitelerarası Kurul'a görüş bildirmektedir. 


Mevzuat Komisyonu

Üniversitelerarası Kurul'un ve Kurul'a Bağlı Komisyonların Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 13. Maddesi uyarınca kurulan, üç üyeden oluşan bir komisyondur. Komisyon üyeleri dört yıllığına seçilmektedir. Hukuki konularda Üniversitelerarası Kurul'a görüş bildirmektedir. 


Eğitim Komisyonu

Üniversitelerarası Kurul'un ve Kurul'a Bağlı Komisyonların Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 13. Maddesi uyarınca kurulan, beş üyeden oluşan bir komisyondur. Komisyon üyeleri dört yıllığına seçilmektedir. Eğitim ile ilgili konularda Üniversitelerarası Kurul'a görüş bildirmektedir. 


Yurtdşında Alınan Akademik Unvanların Denkliğini İnceleme Komisyonu

Yurtdışında Alınan Doktora, Sanatta Yeterlik, Doçentlik, Profesörlük Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esasların 3. Maddesi uyarınca kurulan, beş üyeden oluşan bir komisyondur. Komisyon üyeleri dört yıllığına seçilmektedir. Yurtdışında Alınan Profesörlük, Doçentlik ve Doktora Unvanlarının Değerlendirilmesi bu komisyonca incelenmekte, komisyonun hazırladığı raporlar Üniversitelerarası Kurul'da karara bağlanmaktadır. 


Doçentlik Komisyonu

Doçentlik Yönetmeliğinin 8. maddesi uyarınca 21 üyeden oluşan bir komisyondur. Komisyon her bir aday için ilgili sınav jürisinin asıl ve yedek üyelerini belirleyerek Üniversitelerarası Kurula sunar. Komisyon jürilerde ortaya çıkan maddî hataları düzeltir. Adayların doçentlik sürecine ilişkin her türlü itirazları Komisyon tarafından incelenerek karara bağlanır.


Mesleki Unvanları Belirleme Komisyonu

2547 Sayılı Kanunun 43. Maddesi uyarınca unvanlar konusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca gönderilen konuları incelemek ve Üniversitelerarası Kurul'a görüş bildirmek üzere Konsey Başkanlarının oluşturduğu komisyondur.  ​