​​​​​​​​​​​​ETİK İNCELEME​

DOÇENTLİK YÖNETMELİĞİNİN 7. MADDESİNE GÖRE ETİK İNCELEME 

Doçentlik Yönetmeliğinin 7. Maddesi kapsamında eser incelemesi yapan jüri üyeleri, başvuru dosyasında yer alan herhangi bir eserde bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık bulunduğunu iddia etmesi ve yahut adayın doçentlik başvuru süreci devam ederken aday hakkında doçentlik başvuru dosyasında sunmuş olduğu herhangi bir eserinde bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık bulunduğu iddiasını içeren şikâyet veya ihbar başvurusu yapılması durumunda iddialar Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonları tarafından incelenmektedir.​

Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddialarını incelemek ve sonuçlandırmak amacıyla Üniversitelerarası Kurul bünyesinde Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Spor Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar alanlarından olmak üzere üç adet Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu kurulmuştur. Komisyonlar çalış​​malarını Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine göre yürütür.

İlgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonu tarafından incelenen bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiasının doğru olmadığının tespiti halinde, doçentlik değerlendirme süreci kaldığı yerden devam eder.

Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında yapılacak inceleme neticesinde etik ihlalde bulunduğuna karar verilen adayın başvurusu iptal edilir.

İnceleme neticesinde etik ihlalde bulunduğu tespit edilen adayla ilgili karar,  gerekli disiplin ve diğer idarî işlemlerin başlatılması amacıyla bilgi ve gereği için adayın bağlı olduğu kuruma ve gerekli görülen hallerde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.​


Doçentlik Yönetmeliği için tıklayınız 

Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi için tıklayınız​​

Etik İnceleme Rapor Örneği için tıklayınız


Etik İnceleme Haberler/Duyurular

Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi Hakkında Değişiklik (29.01.2021)

​Üniversitelerarası Kurul'un 20 Ocak 2021 Tarihli ve 251 sayılı toplantısında “Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” hakkında değişiklik kararı alınarak yürürlüğe...

​​​

Duyuru geçmişi için tıklayınız...