​​​​​​​​MEVZUAT​

​​​​KANUNLAR

Yükseköğretim Kanunu (2547)

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (4483)

​​​​CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:2)

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 3)

​​​​KANUN HÜKMÜNDE KARANAMELER

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (124)​​

​YÖNETMELİKLER

Doçentlik Yönetmeliği​​​

Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulunun Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

USUL ve ESASLAR

Yurtdışında Alınan Doktora, Sanatta Yeterlik, Doçentlik, Profesörlük Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar​​​​​

Doçentlik Değerlendirmesi ile Öğretim Üyeliğine Atanma Süreçlerinde Görev Alan Jüri Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usul ve Esaslar


YÖNERGELER

Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi​


Mevzuat Arşivi için tıklayınız...