​ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ilk kez 13.06.1946 tarih ve 4936 Sayılı Üniversiteler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Madde Eklenmesi Hakkındaki 115 Sayılı Kanunun 13. Maddesi uyarınca her üniversitenin rektör ve dekanlarıyla, her üniversite senatosunun kendi üyeleri arasında iki yıl için seçeceği temsilciden oluşan bir kurul olarak oluşmuştur.

Daha sonra Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, 07.07.1973 tarih ve 14587 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 1750 Sayılı Üniversiteler Kanununun 9. Maddesi uyarınca yükseköğretim planlaması içinde, üniversiteler arasında akademik yönden koordinasyonu sağlamak, üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılayacak tedbirler almak, üniversitelerin tümünü ilgilendiren kanun tasarılarını, tüzük tasarılarını ve aynı nitelikteki yönetmelikleri hazırlamakla görevli biri kuruluş haline dönüşmüş,

4.11.1981 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2547 Sayılı Kanunun 11. Maddesi uyarınca ise üniversiteler üstü bir akademik organ haline gelmiştir.