​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​DOÇENTLİK

​​​​​ ​​​​


​Doçentlik süreçleri Doçentlik Bilgi Sistemi(DBS) üzerinden yürütülmektedir.​


​ ​ ​ ​
​​​​​​
​​​​
 
​​​​​​​​​  


​​​

Doçentlik Haberler/Duyurular

Bilim/Sanat Alanları ve Anahtar Kelimeler Hakkında Duyuru (13.10.2023)

​Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 15.06.2023 tarihli 10 sayılı oturumunda alınan 2023.10.174 sayılı kararı gereğince doçentlik başvurularında kullanılan bilim alanları ve anahtar kelimelerde güncelleme yapılmış olup kurulumuzun resmi...

YENİ Doçentlik Başvuru Şartlarının Değişikliğine İlişkin Duyuru
(24.08.2023)

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 17.08.2023 tarihli 12 sayılı oturumunda alınan 2023.12.218 sayılı kararına...

YENİ Doçentlik Başvuru Şartlarının Değişikliğine İlişkin Duyuru
(09.08.2023)

Doçentlik Yönetmeliği'nin 3/1. maddesinde yer alan "Doçentlik değerlendirmesi, Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen bilim/sanat alanlarında adayın akademik yayın ve ...

YENİ Doçentlik Başvurularında Kullanılan Bilim/Sanat Alanı ve Anahtar Kelime Güncellemeleri Hakkında Duyuru
(01.08.2023)

Üniversitelerarası Kurul, doçentlik süreçlerinin iyileştirilmesi ve dünyadaki ilgili yeni gelişmelere Türk Yükseköğretim sisteminin uyum sağlaması amacıyla bilim/sanat alanları ve anahtar kelimeleri güncellemiştir. 2016'dan bu yana adı geçen konuda...

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Depremden Etkilenen İllerden Doçentlik Başvurusu Yapacak Adaylar İle Jüri Görevi Yapacak Profesörlere Sağlanan İstisnalara İlişkin Duyuru​ (24.02.2023)

Üniversitelerarasi Kurul Yönetim Kurulunun 23.02.2023 tarihli toplantisinda alinan kararla depremden etkilenen illerden doçentlik başvurusu yapacak adaylar ile jüri görevi yapacak profesörler için...

Ohal İlan Edilen İllerdeki Doçent Adaylarının Dikkatine (08.02.2023)

06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem dolayısıyla Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerimizdeki...

​​​​​​​​Jüri Üyelerine Belge Göndermesi Gereken Adaylara İlişkin Açıklama (27.09.2022)

19.08.2021 tarihli Doçentlik Komisyonu kararı gereğince, Hukuk ve İlahiyat temel alanlarından başvuran adaylar, bilimsel değerlendirmeye esas olan eserlerini (“Kitap", “Makale" ve “Bildiri") jüri üyelerine göndereceklerdir. Hukuk ve İlahiyat dışındaki...

Danıştay 8. Dairesi’nin 2021/5313 E. sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararına ilişkin Açıklama Duyurusu (22.03.2022)

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 22.03.2022 tarihli toplantısında; Danıştay 8. Dairesi'nin 2021/5313 E. sayılı kararı ile Doçentlik Yönetmeliği'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının 4. Cümlesinin (a) bendinde yer alan “Asgari başvuru şartlarını sağlamadığı...

2022 Mart Dönemi Doçentlik Başvuruları İlişkin Açıklama​ (01.03.2022)

2022 Mart Dönemi Doçentlik Başvuruları 20 Mart 2022 günü başlayıp 31 Mart 2022 günü mesai saati bitiminde (17.30) sona erecektir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelere ulaşmak ve başvuru işlemini yapmak...

​​​​​​​​​​​​​Doktora/Sanatta Yeterlik Denkliği Alan Adaylardan T.C. Vatandaşlığına Geçenlere İlişkin Duyuru (20.02.2022)

Doçentlik başvurusunda bulunacak adaylardan Doktora/Sanatta Yeterlik Denkliği alan ve bu denklik belgesini aldıktan sonra T.C. vatandaşlığına geçenlerin ÜAK Doktora/Sanatta Yeterlik bilgilerini...

Doktora/Sanatta Yeterlik Denkliği Alanlara İlişkin Duyuru​ (20.02.2022)

10 Şubat 2021 tarihinden önce doktora denklik belgesi alan ve doğrudan/bütünleşik doktora yaptığını beyan ederek doçentliğe başvurmak isteyen adayların bu durumu kanıtlayıcı belge olarak...

​​​​​​​​​Öğrenim Bilgisinin Güvenli Veri Yapılmasına İlişkin Duyuru (02.02.2022)

2022 Mart Dönemi ve sonraki dönemlerde doçentliğe başvuracak adaylar öğrenim bilgilerini sisteme eklerken istisnai durumlardan farklı olarak diğer tüm öğrenim bilgilerinin ilgili sistemlerden çekilerek güvenli veri yapılması zorunluluğu bulunmaktadır....

​​​​​​​​Doktora/Sanatta Yeterlik Denkliği Alanların Yurt Dışı Tezleri Hakkında Duyuru (02.02.2022)

Yurt dışı denklik tez bilgilerinin yurt içi tezlerde olduğu gibi Ulusal Tez Merkezi veritabanından çekilebilmesi için gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Doçentlik başvuruları için yurt içi veya yurt dışı farketmeksizin tüm tez bilgilerinin...

Yağmacı/Şaibeli Dergiler Hakkında Duyuru (25.01.2022)

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 30 Aralık 2021 tarih ve 2021.18 nolu oturumunda Yağmacı/Şaibeli Dergiler hakkında alınan karara...

2021 Eylül Döneminde Başvuran Adaylardan Doçentlik Süreci Durdurulanlara İlişkin Duyuru​ (03.12.2021)

7085 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4. Maddesinde yer alan “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette...

​​​​​​​​​​​​​​​​Doçentlik Başvurularında Jüri Üyelerine Gönderilecek Belgelere İlişkin Duyuru​ (12.10.2021)

19.08.2021 tarihli Doçentlik Komisyonu kararı gereğince, Hukuk ve İlahiyat temel alanlarından başvuran adaylar, bilimsel değerlendirmeye esas olan eserlerini (“Kitap", “Makale" ve “Bildiri") jüri üyelerine göndereceklerdir. Hukuk ve İlahiyat...

2021 Eylül Dönemi Doçentlik Başvurularına İlişkin Duyuru (15.09.2021)

2021 Eylül Dönemi Doçentlik Başvuruları 20 Eylül 2021 günü başlayıp 30 Eylül 2021 günü mesai saati bitiminde (17.30) sona erecektir. Başvuruya ilişkin Bilgi ve Belgelere Ulaşmak ve Başvuru İşlemini Yapmak...

2021 Mayıs Dönemi Doçentlik Başvurularına İlişkin Duyuru (08.05.2021)

2021 Mayıs Dönemi Doçentlik Başvuruları 20 Mayıs 2021 günü başlayıp 31 Mayıs 2021 günü mesai saati bitiminde (17.30) sona erecektir. Başvuruya ilişkin Bilgi ve Belgelere Ulaşmak ve Başvuru İşlemini Yapmak için 2021 Mayıs Dönemine...

Doçentlik Jüri Bilgilerinin Açıklanmasına İlişkin Duyuru (06.04.2021)

Doçentlik Değerlendirme Jürileri, Doçentlik Komisyonu tarafından oluşturulduktan sonra; Doçent Adayları jüri bilgilerine ait tüm bilgileri TC Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile https://dbs.yok.gov.tr adresinden Doçentlik Bilgi Sistemine...

Doçentlik Başvurularında Jüri Üyelerine Gönderilecek Belgelere İlişkin Duyuru (06.04.2021)

Filoloji, hukuk, ilahiyat, sosyal, beşeri ve idari bilimler, mimarlık, planlama ve tasarım temel alanlarından başvuran doçent adaylarının bilimsel değerlendirmeye esas olan kitap, makale ve bildiri gibi eserlerini; güzel sanatlar temel alanından...

2021 Ocak Dönemi Doçentlik Başvuru Ekranları Yardım Dosyasına İlişkin Duyuru (19.02.2021)

2021 Ocak Dönemi başvurularının yapılacağı Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) başvuru ekranlarına ilişkin detaylı bilgileri...

2021 Ocak Dönemi Doçentlik Başvurularına İlişkin Duyuru (10.02.2021)

2021 Ocak Dönemi Doçentlik Başvuruları 20 Şubat 2021 günü başlayıp 26 Şubat 2021 günü mesai saati bitiminde (17.30) sona erecektir. Başvuruya ilişkin Bilgi ve Belgelere Ulaşmak ve Başvuru İşlemini...

2021 Ocak Dönemi Doçentlik Başvurularının Ötelenmesine İlişkin Duyuru (18.01.2021)

ÜAK Yönetim Kurulu kararı ile 2021 Ocak Dönemi doçentlik başvurularının teknik altyapı ve yazılımın yenilenmesi, işlemlerin basitleştirilmesi çalışmaları...

Doçentlik Başvurularında Jüri Üyelerine Gönderilecek Belgelere İlişkin Yeni Karar (12.01.2021)

Filoloji, hukuk, ilahiyat, sosyal, beşeri ve idari bilimler, mimarlık, planlama ve tasarım temel alanlarından başvuran doçent adaylarının bilimsel değerlendirmeye esas olan kitap, makale ve bildiri gibi eserlerini; güzel sanatlar temel alanından...

2020 Ekim Dönemi Doçentlik Başvurusu Hakkında (14.10.2020)

2020 Ekim Dönemi Doçentlik Başvuruları 15 Ekim 2020 günü başlayıp 30 Ekim 2020 günü mesai saati bitiminde (17.30) sona erecektir...

Öğrenim Bilgilerine İlişkin Duyuru (14.10.2020)

Doçentlik başvurusu yapacak adayların öğrenim bilgilerine ilişkin duyurudur.

Doçentlik Jüri Bilgilerinin Açıklanmasına İlişkin Adaylara ve Jüri Üyelerine Duyuru (29.07.2020)

Doçentlik jüri bilgilerinin açıklanması ve jüri üyelerine belge göndermesi gereken adaylara ilişkin açıklama duyurusu...

Doçentlik Sözlü Sınav Başarı Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Duyuru (22.07.2020)

Üniversiteler tarafından gerçekleştirilen doçentlik sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylara doçentlik sözlü sınav başarı belgesi düzenlenmesine ilişkin duyurudur.

Doçent Adaylarının Kişisel Bilgiler, İletişim Bilgileri ve İşyeri Bilgilerine İlişkin Açıklama Duyurusu (29.01.2020)

Doçent adaylarının kişisel bilgiler, iletişim bilgileri ve işyeri bilgilerine ilişkin açıklama duyurusudur.

Doçentlik Jürisinde Görev Alan veya Görev Alacak Olan Profesörlerin Kişisel Bilgiler, İletişim Bilgileri ve Kadro Bilgilerine İlişkin Açıklama Duyurusu (29.01.2020)

Doçentlik jürisinde görev alan veya görev alacak olan profesörlerin kişisel bilgiler, iletişim bilgileri ve kadro bilgilerine ilişkin açıklama duyurusudur.

Doçentlik Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Duyuru (12.11.2019)

Doçentlik Eser inceleme sonucunda başarılı olan adaylara doçentlik belgesi düzenlenmesine ilişkin duyuru...

Doçentlik Başvurusunu Geri Çekmek İsteyen Adaylara İlişkin Duyuru (01.04.2019)

Doçentlik başvurusunu geri çekmek isteyen adaylara ilişkin duyurudur.

Doçentlik Eser İnceleme Sonuçlarının Açıklanmasına İlişkin Duyuru (19.06.2018)

Doçentlik Eser İnceleme Raporları jüri üyeleri tarafından tamamlanan adayların eser inceleme sonuçları, her ay yapılacak ÜAK Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar sonrasında Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden...

Duyuru geçmişi için tıklayınız...

​​ ​