​​​​​​​​​Öğrenim Bilgisinin Güvenli Veri Yapılmasına İlişkin Duyuru

02.02.2022​​

2022 Mart Dönemi ve sonraki dönemlerde doçentliğe başvuracak adaylar öğrenim bilgilerini sisteme eklerken istisnai durumlardan farklı olarak diğer tüm öğrenim bilgilerinin ilgili sistemlerden çekilerek güvenli veri yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. İstisnai durumlar dışında sistemden çekilemeyen mezuniyet bilgilerinize ait işlemler için ilgili kurumlarla görüşmeniz gerekmektedir.

İlgili Kurumlar:

  • Yurt içi Tıpta Uzmanlık, Tıpta Yandal Uzmanlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Eczacılıkta Uzmanlık hariç diğer bütün öğrenim derecelerine ait mezuniyet bilginiz sistemde bulunmuyor ise üniversiteniz ile görüşüp YÖKSİS'e eklemelerini sağlayınız.

  • Yurt içi Tıpta Uzmanlık, Tıpta Yandal Uzmanlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Eczacılıkta Uzmanlık bilgileriniz sistemde bulunmuyor ise Sağlık Bakanlığı ile görüşüp veritabanlarına eklemelerini sağlayınız.. Adayın tıpta uzmanlık tescil bilgisinin doktor bilgi bankasında bulunması gerekmektedir.

  • Yurt dışı Ön Lisans/Lisans/Yüksek Lisans derecelerine ait mezuniyet bilgilerinizde denklik unvanı aldığınız halde sistemde bulunmuyorsa YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı ile görüşüp veritabanlarına eklemelerini sağlayınız.

  • Yurt dışı Doktora/Sanatta Yeterlik derecelerine ait mezuniyetlerinizde denklik aldığınız halde sistemde bulunmuyorsa ÜAK Denklik Birimi ile görüşüp veritabanlarına eklemelerini sağlayınız.​​

Öğrenim bilgisinde manuel bilgi/belge girişi yapılabilecek istisnai durumlar:

  • Yurt dışı Tıpta Uzmanlık, Tıpta Yandal Uzmanlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Eczacılıkta Uzmanlık  eğitim derecelerinden mezun olan adaylar bilgilerini manuel girerek diplomalarını yükleyebileceklerdir.

  • 1996 yılı ve öncesi için yurt dışı ön lisans/lisans/yüksek lisans denklik unvanı alanlar denklik bilgilerini manuel girerek diploma/denklik belgelerini yükleyebileceklerdir.

  • ​1987 öncesi için yurt içi mezuniyet bilgisi bulunan adaylar bilgilerini manuel girerek diploma belgelerini yükleyebileceklerdir.​