​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​2024 MART DÖNEMİ​ DOÇENTLİK BAŞVURU İŞLEMLERİ

2024 Mart Dönem​​i Doçentlik​ Başvuru Şartları

2024 Mart Dönemi Doçentlik Bilim Alanları ve Anahtar Kelimeler​​​​

2024 Mart Dönemi Doçentlik Başvuru Ekran​ları Yardım Dosyası

2024 Mart Dönemi Doçentlik Başvurularında Üniversitelerarası Kurulca Kabul Edil​en Yabancı Diller​​ 

Üniversitelerarası Kurul'un 10.02.2016 tarihli toplantısında; ETS TOEFL IBT doğrulama merkezinden TOEFL dil belgeleriyle ilgili bilgilerin iki yıl sonra imha edilmesinden dolayı belgelerin gerçek olup olmadıklarının doğrulanamamasından dolayı TOEFL Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik süresinin iki yıl olmasına karar verilmiştir. 

2024 Mart ​ Dönemi Doçentlik Başvurusuna İlişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları​​

2024 Mart Dönemi D​oçentlik Başvurularında 50 MB Üzeri Yayın Dilekçe Örneği 

Güzel Sanatlar Temel Alanından başvuru yapacak adaylardan, 50 MB'ın üzerinde olması sebebiyle sisteme eserini (işitsel/görsel kayıtlar vb.) yükleyemeyen adaylar, ilgili eserini CD, DVD veya USB Bellek ortamında başvuru dilekçesi ekinde fiziki olarak Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına başvuru süresi içinde posta/kargo yolu ile veya elden teslim edecekler.

Yukarıdaki açıklamaya ilişkin boyutu 50 MB'tan büyük olan her bir eser için DBS Başvuru ekranında ilgili eserin dosya bölümüne dilekçe eklenmesi gerekmektedir.​


​​​​2024 Mart Dönemi Doçentlik Başvurularında Dergilerin Çeyrekli​k Dilim Listesi​ 

Karar için lütfen tıklayınız.​