2021 Eylül Döneminde Başvuran Adaylardan Doçentlik Süreci Durdurulanlara İlişkin Duyuru​

03.12.2021​


2021 Eylül Döneminde Başvuran Adaylardan
Doçentlik Süreci Durdurulanlara İlişkin Duyuru​


7085 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4. Maddesinde yer alan Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olması ya da değerlendirilmesi sebebiyle görevden uzaklaştırılan veya haklarında adli soruşturma ya da kovuşturma yapılan doçent adaylarının, görevden uzakta geçirdikleri süre boyunca veya adli soruşturma ya da kovuşturma sonuçlanıncaya kadar doçentlik başvurularına ilişkin işlemler durdurulur. Bunlardan, haklarında kamu görevinden çıkarılma veya mahkûmiyet kararı verilenlerin doçentlik başvuruları iptal edilir.” Hükmü gereği ilgili kurumlarla yapılan yazışmalar sonucu, 2021 Eylül döneminde doçentlik müracaatında bulunan ve bu madde kapsamına giren adayların başvuruları durdurulmuştur.
Doçentlik müracaatında bulunan 2941 adaydan 7085 sayılı kanun ve diğer sebeplerle 101 adayın doçentlik başvuru süreci durdurulmuştur. Savcılık,  mahkemeler ve ilgili kurumlarla yapılacak yazışmalara bağlı olarak süreci durdurulan adayların doçentlik süreçleri yeniden değerlendirilecektir.​​