YENİ Doçentlik Başvuru Şartlarının Değişikliğine İlişkin Duyuru

09.08.2023​​

Doçentlik Yönetmeliği'nin 3/1. maddesinde yer alan "Doçentlik değerlendirmesi, Üniversitelerarası  Kurulun  görüşü  üzerine  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından belirlenen  bilim/sanat alanlarında  adayın  akademik  yayın  ve  çalışmalarının  incelenmesi  çerçevesinde  yapılır.  Bilim/sanat alanlarındaki  güncellemeler  izleyen  dönemde,  doçentlik  kriterlerindeki  güncellemeler  ise  kabul edildikleri  tarihten  sonraki  ikinci  doçentlik  başvuru  döneminde  uygulanır."  hükmü  gereğince Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 15.06.2023 tarihli 10 sayılı oturumunda alınan 2023.10.183 sayılı kararına ulaşmak için tıklayınız​.

 

 • SCIE veya SSCI kapsamındaki dergiler için Web of Science Quartile kategorisi dikkate alınmıştır.
 • Temel alanlar özelinde farklılaşan ve karmaşıklığa sebep olan alan indeksleri tanımı kaldırılmıştır.
 • Bu tanım yerine AHCI, ESCI, Scopus kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler için puanlamalar yapılmıştır.
 • İlgili kategoride kalitenin artırılması amacıyla asgari sınır getirilmiştir.
 • Ulusal makale için TR Dizin kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makalelerin puanı artırılmıştır.
 • Her bir temel alan için asgari tek yazarlı yayın şartı getirilmiş, var olanlarda ise sayı artırılmıştır.
 • Kitap ve kitap bölümü için WoS Book Citation Index referans alınmıştır. Bunun dışındaki kitap ve kitap bölümleri diğer şeklinde kategorize edilmiştir.
 • Diğer uluslararası/ulusal kitap bölümlerindeki editörlüğe ilişkin sınırlama getirilmiştir.
 • Alan indeksleri karmaşası giderilmiştir.
 • Bu tanım yerine AHCI, ESCI, Scopus kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler için puanlamalar yapılmıştır.
 • Atıf kategorisi kaliteyi artırmak amacıyla Web of Science kapsamında yenilenmiş (a ve b maddeleri), TR Dizin kapsamındaki dergide yapılan atıflara daha fazla önem verilmiş. Bunlar dışındakiler diğer denilerek yenilenmiştir.
 • Tüm temel alanlarda tamamlanmış tez danışmanlıkları puanlanmaktadır.
 • Tüm projelere tamamlanmış olma şartı getirilmiştir. Proje kategorisinde görev tanımları dikkate alınmıştır.
 • Projeler ve her bir proje görevi için alınacak puanlar çeşitlendirilmiştir.
 • Tüm temel alanlar özelinde bildiriler için Web of Science Conference Proceedings Citation Index referans alınmıştır. Bunun dışındakiler diğer olarak kategorize edilmiştir.
 • Eğitim/Öğretim faaliyeti başlıklı madde yenilenmiştir.
 • Tüm temel alanlara “Patent/Faydalı Model" maddesi, “Ödül" maddesi ve “Diğer" (WoS h-indeksi, yurt dışı araştırma/öğretim faaliyeti) maddesi ilk defa eklenmiştir.
 • Patent maddesi Fen Bilimleri ve Matematik temel alanında, Mühendislik temel alanında, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri temel alanında uluslararası patent ve ulusal patent olmak üzere iki bent şeklinde bulunmaktadır.
 • Ancak yeni yapılan eklemelerle bentler artırılmış ve patent/faydalı model tanımlamaları yenilenmiştir.
 • Patent tanımları da aşağıdaki şekilde yenilenmiştir.

Uluslararası Patent : Patent Cooperation Treaty (PCT), European Patent Convention (EPC), Eurasian Patent Organization (EAPO), African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO), African Intellectual Property Organization (OAPI) veya doğrudan ülkesel (ulusal) koruma istenen bölgenin/ülkenin resmi ofisine yapılan; yeni, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerini içeren başvuru (buluş) için verilen koruma (tescil) belgesi Ulusal Patent/Faydalı Model: Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından; yeni, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerini içeren başvuru (buluş) için verilen koruma (tescil) belgesi

Not: Fen Bilimleri ve Matematik temel alanında, Mimarlık, Planlama ve Tasarım temel alanında, Mühendislik temel alanında, Ziraat, Orman ve Su ürünleri temel alanında kitap ve kitapta bölüm maddeleri yerine “Uluslararası bilimsel toplantıda sunulan tam metni/özeti CPCI'da basılı/elektronik olarak yayımlanmış çalışma (5 puan)" ve “Diğer uluslararası/ulusal bilimsel toplantıda sunulan tam metni/özeti, basılı/elektronik olarak yayımlanmış çalışma (Diğer uluslararası/ulusal bilimsel toplantının düzenleme komitesinde, kurum/tüzel kişilik/karar organı tarafından resmi olarak görevlendirilmiş üniversite/enstitü/bilimsel kurum/branş derneği akademisyen temsilcisi bulunması zorunludur.) (2 puan)" maddeleri bulunmaktadır.

 

İlgililere duyurulur.

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI

 

NOT: Doçentlik Yönetmeliği'nin ilgili maddesi gereğince Doçentlik Başvuru Şartlarındaki değişiklik, 2023 Ekim döneminde uygulanmayacaktır.

2024 Mart döneminde doçentlik başvurusu yapacak adaylar değişen başvuru şartlarına tabi olacaklardır.