​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Depremden Etkilenen İllerden Doçentlik Başvurusu Yapacak Adaylar İle Jüri Görevi Yapacak Profesörlere Sağlanan İstisnalara İlişkin Duyuru​

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YÖNETİM KURULUNUN

23.02.2023 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN KARARLA

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDEN DOÇENTLİK BAŞVURUSU YAPACAK ADAYLAR İLE JÜRİ GÖREVİ YAPACAK PROFESÖRLER İÇİN AŞAĞIDAKİ İSTİSNALAR SAĞLANMIŞTIR

(24.02.2023)


 

  • Hukuk ve İlahiyat temel alanlarından doçentlik başvurusu yapacak, OHAL ilan edilen 11 ildeki yükseköğretim kurumlarında/kurumlarda kadrosu bulunan, bu illerde ikamet eden adayların jürilerine yayın paketi gönderme zorunluluğu kaldırılmıştır.

 

  • 2023 Mart Dönemi'nde doçentlik başvurusunda bulunan adaylardan ÜAK'a belge göndermesi gereken, OHAL ilan edilen 11 ildeki yükseköğretim kurumlarında/kurumlarda kadrosu bulunan, bu illerde ikamet eden adayların belge postalama süreleri, belge bekleme süresince uzatılmıştır.  İsteyen adayların ilgili belgelerini kurumsal e-postalarından Kurulumuzun ilgili e-postasına (yusuf.sahin@yok.gov.tr) 14 Nisan 2023 Cuma günü mesai saati (17.30) bitimine kadar göndermeleri sağlanmıştır.

 

  • OHAL ilan edilen illerdeki üniversitelerde kadrosu bulunan ve doçentlik jürilerinde görev alan profesörlerden, mazeretleri halinde, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı yerine DBS'deki “Doçentlik Jürisinde Görev Alınmasına Engel Durum Var." seçeneğiyle mazeret bildirmelerine imkan sağlanmıştır. “Doçentlik Jürisinde Görev Alınmasına Engel Durum Var." seçeneğinin açıklama kısmına: “… Üniversitesi'nde profesör kadrosunda çalışmaktayım." yazılacaktır. (… alana OHAL ilan edilen illerdeki üniversitelerin adları yazılacaktır.)

 

  • OHAL ilan edilen illerdeki kurumlarda görev yapan, bu illerde ikamet eden, “Doçent" unvanı almaya hak kazanan adaylarımız; kargo/posta hizmetlerinde aksamalar yaşayabileceğinden, Doçentlik Belgesi Talep Evraklarını (başvuru dilekçesi ve ekinde çalıştığı kurumdan aldığı yazı) ÜAK'a kurumsal e-postaları aracılığı ile yusuf.sahin@yok.gov.tr adresine gönderebileceklerdir.

 

  • Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay illerinde görev yapan, bu illerde ikamet eden, “Doçent" unvanı almaya hak kazanan adaylarımızdan: “7085 sayılı Kanun 'un 4. maddesi gereğince işlem yapılmamıştır." ifadesi bulunan yazı istenmeyecektir.

 


​​​