Bilim/Sanat Alanları ve Anahtar Kelimeler Hakkında Duyuru

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 15.06.2023 tarihli 10 sayılı oturumunda alınan 2023.10.174 sayılı kararı gereğince doçentlik başvurularında kullanılan bilim alanları ve anahtar kelimelerde güncelleme yapılmış olup kurulumuzun resmi web sayfasından 01.08.2023 tarihinde ilan edilmiştir.

Doçentlik Yönetmeliği'nin 3/1. maddesinde yer alan "Doçentlik değerlendirmesi, Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen bilim/sanat alanlarında adayın akademik yayın ve çalışmalarının incelenmesi çerçevesinde yapılır.  Bilim/sanat alanlarındaki güncellemeler izleyen dönemde, doçentlik kriterlerindeki güncellemeler ise kabul edildikleri tarihten sonraki ikinci doçentlik başvuru döneminde uygulanır."  hükmü gereğince güncellenen bilim/sanat alanı ve anahtar kelimeler, 2023 Ekim Doçentlik başvurularından itibaren geçerli olacaktır.

Bu düzenleme kapsamında daha önce Güzel Sanatlar temel alanı içinde yer alan Taşınabilir Kültür Varlıkları/Sanat Eserleri Restorasyonu ve Konservasyonu bilim alanı, Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler temel alanına; daha önce Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler temel alanı içinde yer alan Çocuk Gelişimi bilim alanı, Sağlık Bilimleri temel alanına taşınmıştır. Bu bilim alanlarının temel alanlarının değişmesi, farklı temel alanda başvuru şartını sağlama durumuna neden olmuştur. Bu açıdan ilgili bilim alanları açısından başvuru şartı değişikliği sonucu doğurmuştur.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda Doçentlik Komisyonu'nun önerisi üzerine, sadece 2023 Ekim dönemine mahsus olmak üzere, anılan bilim alanlarının hem Yükseköğretim Genel Kurul Kararı ile değişmeden önceki temel alanında; hem de bu kararla değiştikten sonraki yeni temel alanında yer alması gerektiğine ve adayların istedikleri her iki temel alandan birinde başvuru yapabileceklerine Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu'nun 13 Ekim 2023 Tarihli 2023/12 sayılı toplantısında oy birliğiyle karar verilmiştir.

(Örneğin Çocuk Gelişimi bilim alanından doçentliğe başvuracak bir aday sadece 2023 Ekim dönemine mahsus olmak üzere Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler temel alanından veya Sağlık Bilimleri temel alanından başvuru yapabilecektir. Aynı şekilde Taşınabilir Kültür Varlıkları/Sanat Eserleri Restorasyonu ve Konservasyonu bilim alanından başvuracak adaylar,  diledikleri takdirde Güzel Sanatlar temel alanından ya da Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler temel alanından başvurabileceklerdir).

İlgililere Duyurulur.

 

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI​