Doçentlik Sözlü Sınav Başarı Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Duyuru

22.07.2020

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme v​e Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca doçentlik kadrolarına atama ek koşulunda sözlü sınav şartı bulunan üniversiteler tarafından gerçekleştirilen doçentlik sözlü sınavları sonucunda başarılı olan adaylar, https://www.turkiye.gov.tr adresinden TC Kimlik No ve e-Devlet Şifresi ile giriş yaparak e-imzalı olarak düzenlenen Doçentlik Sözlü Sınav Başarı Belgesini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı > Doçentlik Sözlü Sınav Başarı Belgesi Sorgulama hizmeti ile e-devlet üzerinden kendileri edinebileceklerdir.

E-devlet hizmeti üzerinden oluşturulan e-imzalı Doçentlik Sözlü Sınav Başarı Belgesi dışında, ÜAK tarafından ayrıca fiziki Doçentlik Sözlü Sınav Başarı Belgesi düzenlenmeyecek ve adaylara gönderilmeyecektir.​​