Doçentlik Jürisinde Görev Alan veya Görev Alacak Olan Profesörlerin Kişisel Bilgiler, İletişim Bilgileri ve Kadro Bilgilerine İlişkin Açıklama Duyurusu

29.01.2020

​​Doçentlik Jürisinde görev alan profesörler, doçentlik sürecinde gereken tüm bilgilere Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden erişebilecek, ayrıca süreçte oluşan jüri görevlendirmesi vb.​ bilgilendirmeler de E-Posta/SMS yolu ile elektronik ortamda yapılacaktır. 

​Üniversitelerde Profesör unvanı ile görev yapan öğretim üyelerinin, doçentlik jürisine atanabilmesi veya atanmış ise doçentlik jüri görev sürecinin sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için, YÖKSİS de bulunan ​​Kişisel Bilgiler, ÜAK Temel Alan Bilgileri, İletişim Bilgileri, Kadro Bilgileri ve jüri görev ücreti ödenmesi durumunda kullanılacak IBAN No bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. 

Kişisel Bilgiler, ÜAK Temel Alan Bilgileri, İletişim Bilgileri ve IBAN No bilgilerinin güncellenmesi işleminin, ilgili öğreti​m üyesi tarafından https://yoksis.yok.gov.tr adresinden YÖKSİS’e giriş yapılarak Personel İşlemleri > Özgeçmiş İşlemleri > Özgeçmiş Oluşturma menüsü üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kadro Durumu ve Kadro Yerine ilişkin bilgilerin güncellenmesi işleminin de, ilgili öğretim üyesi tarafından bağlı olduğu üniversitenin Personel Daire Başkanlığına başvurularak gerçekleştirilmesinin sağlanması gerekmektedir. 

Üniversitelere ve ilgili öğretim üyelerine duyurulur.​​​