​​​


2021 Eylül Döneminde Başvuran Adaylardan Doçentlik Süreci Durdurulanlara İlişkin Duyuru​ (03.12.2021)

03.12.2021​


2021 Eylül Döneminde Başvuran Adaylardan
Doçentlik Süreci Durdurulanlara İlişkin Duyuru​


7085 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4. Maddesinde yer alan Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olması ya da değerlendirilmesi sebebiyle görevden uzaklaştırılan veya haklarında adli soruşturma ya da kovuşturma yapılan doçent adaylarının, görevden uzakta geçirdikleri süre boyunca veya adli soruşturma ya da kovuşturma sonuçlanıncaya kadar doçentlik başvurularına ilişkin işlemler durdurulur. Bunlardan, haklarında kamu görevinden çıkarılma veya mahkûmiyet kararı verilenlerin doçentlik başvuruları iptal edilir.” Hükmü gereği ilgili kurumlarla yapılan yazışmalar sonucu, 2021 Eylül döneminde doçentlik müracaatında bulunan ve bu madde kapsamına giren adayların başvuruları durdurulmuştur.
Doçentlik müracaatında bulunan 2941 adaydan 7085 sayılı kanun ve diğer sebeplerle 101 adayın doçentlik başvuru süreci durdurulmuştur. Savcılık,  mahkemeler ve ilgili kurumlarla yapılacak yazışmalara bağlı olarak süreci durdurulan adayların doçentlik süreçleri yeniden değerlendirilecektir.​​​​​​​​​​​​​​​​​​Doçentlik Başvurularında Jüri Üyelerine Gönderilecek Belgelere İlişkin Duyuru​ (12.10.2021)

12.10.2021​


19.08.2021 tarihli Doçentlik Komisyonu kararı gereğince, Hukuk ve İlahiyat temel alanlarından başvuran adaylar, bilimsel değerlendirmeye esas olan eserlerini (“Kitap", “Makale" ve “Bildiri") jüri üyelerine göndereceklerdir.

Hukuk ve İlahiyat dışındaki temel alanlardan başvuran adaylar ise, 50 mb üzerinde olup sisteme yüklenemeyen eserler ile işitsel/görsel kayıtlar hariç, bilimsel değerlendirmeye esas eserlerini jüri üyelerine göndermeyeceklerdir.

Alınan karar 2021 Eylül Dönemi başvurularından itibaren geçerli olup, önceki dönemlerde doçentlik süreci devam eden başvuruları kapsamamaktadır. 

Jüri üyelerine belge göndermesi gereken durumda olan adaylar, ilgili eserlerini jüri bilgilerine ilişkin bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 gün içinde, “Başvuru Dilekçesi" ekinde, tüm jüri üyelerine taahhütlü posta/kargo yoluyla gönderecek veya jüri üyesinin görevli olduğu akademik birime evrak girişi yaptırarak teslim edeceklerdir. Jüri üyelerine gönderilecek belgeler ÜAK'a başvuru sırasında beyan edilen belgeler ile aynı olacaktır. Adaylar belirtilen süre zarfında incelemeye esas dosyalarını gönderdiklerini belgelemekle yükümlüdür.


​​


2021 Eylül Dönemi Doçentlik Başvurularına İlişkin Duyuru (15.09.2021)

15.09.2021

2021 Eylül Dönemi Doçentlik Başvuruları 20 Eylül 2021 günü başlayıp 30 Eylül 2021 günü mesai saati bitiminde (17.30) sona erecektir.


Başvuruya ilişkin Bilgi ve Belgelere Ulaşmak ve Başvuru İşlemini Yapmak için 2021 Eylül Dönemine ait "2021 Eylül Dönemi Doçentlik Başvuru İşlemleri"​ menüsünü inceleyiniz.

 

Başvuru Sürecinde İrtibat Bilgileri; 

Çağrı Merkezi: 0850 470 0 965

e-Mail: dbsdestek@yok.gov.tr 
2021 Mayıs Dönemi Doçentlik Başvurularına İlişkin Duyuru (08.05.2021)

08.05.2021

2021 Mayıs Dönemi Doçentlik Başvuruları 20 Mayıs 2021 günü başlayıp 31 Mayıs 2021 günü mesai saati bitiminde (17.30) sona erecektir.


Başvuruya ilişkin Bilgi ve Belgelere Ulaşmak ve Başvuru İşlemini Yapmak için 2021 Mayıs Dönemine ait   
​"2021 Mayıs Dönemi Doçentlik B​aşvuru İşlemleri"​   menüsünü inceleyiniz.​

Başvuru Sürecinde İrtibat Bilgileri; 

Çağrı Merkezi: 0850 470 0 965

e-Mail: dbsdestek@yok.gov.tr 


​​

Doçentlik Jüri Bilgilerinin Açıklanmasına İlişkin Duyuru (06.04.2021)

06.04.2021

Doçentlik Değerlendirme Jürileri, Doçentlik Komisyonu tarafından oluşturulduktan sonra; 

Doçent Adayları jüri bilgilerine ait tüm bilgileri TC Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile https://dbs.yok.gov.tr adresinden Doçentlik Bilgi Sistemine (DBS) giriş yaparak Aday Bilgi Açıklama İşlemleri > Aday Bilgi Açıklama menüsünden öğrenebileceklerdir. 

Jüri Üyeleri doçent adaylarına ait tüm bilgileri TC Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile https://dbs.yok.gov.tr​ adresinden Doçentlik Bilgi Sistemine (DBS) giriş yaparak Eser İnceleme İşlemleri > Eser Değerlendirme menüsünden öğrenebilecek ve aynı sistem üzerinden adaya ilişkin Doçentlik Eser İnceleme Raporunu eser inceleme süresi bitiş tarihine kadar düzenleyeceklerdir.

Doçent adaylarının eserlerinin incelenmesi ve Doçentlik Eser İnceleme Raporlarının düzenlenmesi işlemleri jüri üyeleri tarafından, Doçentlik Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca DBS üzerinden elektronik ortamda yürütülecektir. Adayın Başvuru Dosyasında belirttiği tüm bilgiler ile Beyannamesinde belirttiği akademik çalışmalarının her biri ilk olarak bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık bulunup bulunmadığı ve asgari başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığı yönünden değerlendirilecek, hakkında bilimsel araştırma ve yayın etiği ihlali bulunmadığı ve asgari başvuru şartlarını sağladığı tespit edilen adayın akademik çalışmalarının niteliği ve bilim/sanat alanına katkısını esas almak suretiyle “başarılı” veya “başarısız” bulduğunu belirten ayrıntılı ve gerekçeli bir değerlendirme raporu hazırlanarak adaya ait Doçentlik Eser İnceleme Raporu eser inceleme süresi bitiş tarihine kadar DBS üzerinden düzenlenecektir. DBS üzerinden düzenlenmeyen raporlar geçerli sayılmayacaktır.

Doçent adayları ve jüri üyeleri doçentlik süreçlerinde gereken tüm bilgilere Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden erişebilecek, ayrıca süreçte oluşan jüri üyelikleri, jüri bilgisi, değerlendirmeye esas alınan raporlar, başvuru sonucu vb. bilgilendirmeler de E-Posta/SMS yolu ile elektronik ortamda yapılacaktır. Doçentlik değerlendirme jürisine atanan üyelere, jüri üyeliği görevi ve doçentlik başvurusunda bulunan adaylara jüri bilgileri elektronik ortamda erişime açılır. Jüri üyeliği görevi ve jüri bilgileri erişime açıldığı tarihi izleyen beşinci gün ilgililere tebliğ edilmiş sayılır. Bu nedenle doçent adayları ve jüri üyelerinin iletişim bilgilerinin(E-Posta ve cep telefonu) sistemde mutlaka güncel olması gerekmektedir.

Doçent adayları ve jüri üyelerine elektronik ortamda yapılan bildirimler dışında, ayrıca posta yolu ile bildirim yapılmayacaktır.

Doçentlik Başvurularında Jüri Üyelerine Gönderilecek Belgelere İlişkin Duyuru (06.04.2021)

06.04.2021

Filoloji, hukuk, ilahiyat, sosyal, beşeri ve idari bilimler, mimarlık, planlama ve tasarım temel alanlarından başvuran doçent adaylarının bilimsel değerlendirmeye esas olan kitap, makale ve bildiri gibi eserlerini; güzel sanatlar temel alanından başvuran adayların ise tüm eserlerini taahhütlü posta ya da kargo yoluyla jüri üyelerine gönderme zorunluluğu, Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Komisyonunun 08.01.2021 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararla sona erdirildi.​

Bu kararla adaylar işitsel veya görsel kayıtlar dışında değerlendirmeye esas eserlerini jüri üyelerine göndermeyeceklerdir.  

Alınan karar 2021 Ocak dönemi başvurularından itibaren geçerli olup, önceki dönemlerde doçentlik süreci devam eden başvuruları kapsamamaktadır. ​

Jüri üyelerine belge göndermesi gereken durumunda olan adaylar ise, ilgili eserlerini jüri bilgilerine ilişkin bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 gün içinde, “Başvuru Dilekçesi" ekinde, tüm jüri üyelerine taahhütlü posta/kargo yoluyla gönderecek veya jüri üyesinin görevli olduğu akademik birime evrak girişi yaptırarak teslim edeceklerdir. Jüri üyelerine gönderilecek belgeler ÜAK'a başvuru sırasında beyan edilen belgeler ile aynı olacaktır. Adaylar belirtilen süre zarfında incelemeye esas dosyalarını gönderdiklerini belgelemekle yükümlüdür. Belirtilen süre zarfı içinde dosyaları jüri üyelerine göndermedikleri belirlenen adayların doçentlik başvuruları iptal edilecektir.​2021 Ocak Dönemi Doçentlik Başvuru Ekranları Yardım Dosyasına İlişkin Duyuru (19.02.2021)

19.02.2021

2021 Ocak Dönemi başvurularının yapılacağı Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS)  başvuru ekranlarına ilişkin detaylı bilgileri içeren Doçentlik Başvuru Ekranları Yardım Dosyası yayınlanmıştır.

Dosyaya ulaşmak için lütfen tıklayınız.​


2021 Ocak Dönemi Doçentlik Başvurularına İlişkin Duyuru (10.02.2021)

1​​0.02.2021

2021 Ocak Dönemi Doçentlik Başvuruları 20 Şubat 2021 günü başlayıp 26 Şubat 2021 günü mesai saati bitiminde (17.30) sona erecektir.


Başvuruya ilişkin Bilgi ve Belgelere Ulaşmak ve Başvuru İşlemini Yapmak için 2021 Ocak Dönemine ait "2021 Ocak Dönemi Doçentlik Başvuru İşlemleri" menüsünü inceleyiniz.


Başvuru Sürecinde İrtibat Bilgileri; 

Çağrı Merkezi: 0850 470 0 965

e-Mail: dbsdestek@yok.gov.tr​ 


2021 Ocak Dönemi Doçentlik Başvurularının Ötelenmesine İlişkin Duyuru (18.01.2021)

​18.01.2021​

ÜAK Yönetim Kurulu kararı ile 2021 Ocak Dönemi doçentlik başvurularının teknik altyapı ve yazılımın yenilenmesi, işlemlerin basitleştirilmesi çalışmaları ve test sürecinin devam etmesi nedeniyle 20 Şubat 2021 Tarihinde başlamasına karar verilmiştir.​

Buna göre başvurular, 2021 Şubat ayının son çalışma günü mesai saati bitiminde (26 Şubat 2021 Cuma günü saat 17.30) sona erecektir. Adaylar son başvuru gününe kadar yapmış oldukları yeni akademik çalışmaları kullanabileceklerdir. Doçentlik Başvurularında Jüri Üyelerine Gönderilecek Belgelere İlişkin Yeni Karar (12.01.2021)

12.01.2021​

Filoloji, hukuk, ilahiyat, sosyal, beşeri ve idari bilimler, mimarlık, planlama ve tasarım temel alanlarından başvuran doçent adaylarının bilimsel değerlendirmeye esas olan kitap, makale ve bildiri gibi eserlerini; güzel sanatlar temel alanından başvuran adayların ise tüm eserlerini taahhütlü posta ya da kargo yoluyla jüri üyelerine gönderme zorunluluğu, Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Komisyonunun 08.01.2021 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararla sona erdirildi.​

Bu kararla adaylar işitsel veya görsel kayıtlar dışında değerlendirmeye esas eserlerini jüri üyelerine göndermeyeceklerdir.  

Alınan karar 2021 Ocak dönemi başvurularından itibaren geçerli olup, önceki dönemlerde doçentlik süreci devam eden başvuruları kapsamamaktadır.Sayfa:   1 2 

​​​