​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​2022 MART DÖNEMİ​ DOÇENTLİK BAŞVURU İŞLEMLERİ

2022 Mart Dönem​​i Doçentlik Başvuru Şartları

2022 Mart Dönemi Doçentlik Bilim Alanları ve Anahtar Kelimeler

2022 Mart Dönemi Doçentlik Başvuru Ekranları Yardım Dosyası

2022 Mart Dönemi Doçentlik Üniversitelerarası Kurulca Kabul Edilen Yabancı Diller 

Üniversitelerarası Kurul'un 10.02.2016 tarihli toplantısında; ETS TOEFL IBT doğrulama merkezinden TOEFL dil belgeleriyle ilgili bilgilerin iki yıl sonra imha edilmesinden dolayı belgelerin gerçek olup olmadıklarının doğrulanamaması nedeniyle TOEFL Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik süresinin iki yıl olmasına karar verilmiştir. 

2022 Mart​ Dönemi Doçentlik Başvurusuna İlişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

2022 Mart Dönemi Doçentlik 50 MB Üzeri Yayın Dilekçe Örneği 

​​Güzel Sanatlar Temel Alanından başvuru yapacak adaylardan, 50 MB’ın üzerinde olması nedeniyle sisteme eserini (işitsel/görsel kayıtlar vb.) yükleyemeyen adaylar, ilgili eserini CD, DVD veya USB Bellek ortamında başvuru dilekçesi ekinde fiziki olarak Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına başvuru süresi içinde posta/kargo yolu ile veya elden teslim edecekler, ayrıca doçentlik jürisi ilan edildikten sonra da ilgili eserini CD, DVD veya USB Bellek ortamında jüri üyelerine göndereceklerdir.

Yukarıdaki açıklamaya ilişkin boyutu 50 MB'tan büyük olan her bir eser için DBS Başvuru ekranında ilgili eserin dosya bölümüne dilekçe eklenmesi gerekmektedir.​


​​​​2022 Mart Dönemi Doçentlik Dergilerin Çeyrekli​k Dilim Listesi​ 

Yükseköğretim Kurulunun 07.03.2019 tarihli ​​​Genel Kurulunda alınan karar gereği, 07.03.2019 sonrası yayımlanmış makaleler için geçerli olmak üzere; makale kabulünden sonra yayımlanması için yazardan ücret veya ek ücret talep eden dergiler (yağmacı / şaibeli dergiler), bu ilişkinin bir çıkar çatışması içermesi nedeniyle doçentlik başvurularında (beyannamede) kullanılamaz. (Karar için lütfen tıklayınız.​) ​​