Danıştay 8. Dairesi’nin 2021/5313 E. sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararına ilişkin Açıklama Duyurusu

22.03.2022​​

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 22.03.2022 tarihli toplantısında;

Danıştay 8. Dairesi'nin 2021/5313 E. sayılı kararı ile Doçentlik Yönetmeliği'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının 4. Cümlesinin (a) bendinde yer alan “Asgari başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayın doçentlik başvurusu Doçentlik Komisyonu tarafından iptal edilir. Başvurusu iptal edilen aday, müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen ikinci dönemde yeniden başvurabilir." düzenlemesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Danıştay 8. Dairesi'nin bu kararı gereği bu madde kapsamına giren doçent adaylarının başvuru yapabilmeleri için Üniversitelerarası Kurul tarafından DBS'nin yargı kararının tebliğ edildiği tarih itibariyle açılmasının uygun olduğuna" karar verilmiştir.

Danıştay 8. Dairesi'nin bu kararı kapsamına giren doçent adaylarına Üniversitelerarası Kurul tarafından Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) açılmış olup bu adaylar Mart 2022 dönemi doçentlik başvurularını sistem üzerinden yapabileceklerdir. ​