​​​DOÇENTLİK BELGESİ DÜZENLEME

​​Eser İnceleme Sonucunda Başarılı Olan Adaylara Doçentlik Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Açıklama​​(24.05.2023​​​) ​​

Eser İnceleme Sonucunda Başarılı olan adaylara Doçentlik Belgesi düzenlenebilmesi için, eser inceleme sonuçları Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden duyurulduktan sonra, adayların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına elektronik ortamda doçentlik belgesi talebinde bulunmaları gerekmektedir. Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden yapılmayan doçentlik belgesi talepleri kabul edilmeyecektir.

Eser İnceleme Sonucunda Başarılı olan adaylar, Doçentlik Belgesinin düzenlenmesine ilişkin talebini “Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) > Başvuru İşlemleri > Doçentlik Belgesi Talebi” menüsü üzerinden elektronik ortamda gerçekleştireceklerdir. Doçentlik belgesi düzenlenmesi talebine ilişkin ÜAK’a ayrıca fiziki belge gönderilmeyecektir.
 
Doçentlik belgesi almaya hak kazanan adaylardan herhangi bir kamu ve özel tüzel kişiliğe sahip kurum/kuruluşlarda veya yükseköğretim kurumlarında çalışanların, 7085 sayılı Kanunun 4. maddesi kapsamında haklarında görevden uzaklaştırma veya kamu görevinden çıkarılma olmadığına dair çalıştığı kurum/kuruluş tarafından düzenlenen belgeyi talep başvuruları sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Çalışılan kurum/kuruluş tarafından düzenlenen belgenin, Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilen tarih itibarıyla düzenlenmiş olması gerekmektedir. Herhangi bir kamu ve özel tüzel kişiliğe sahip kurum/kuruluşlarda veya yükseköğretim kurumlarında çalışmayan adaylardan ise herhangi bir belge istenmemektedir.  

Doçentlik belgesi talebine ilişkin gerekli kontrol ve onaylama işlemleri yapıldıktan sonra, adaylar https://www.turkiye.gov.tr adresinden TC Kimlik No ve e-Devlet Şifresi ile giriş yaparak e-imzalı olarak düzenlenen Doçentlik Belgesini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı > Doçentlik Belgesi Sorgulama hizmeti ile e-devlet üzerinden kendileri edinebileceklerdir. E-devlet hizmeti üzerinden oluşturulan e-imzalı Doçentlik belgesi dışında, ÜAK tarafından ayrıca fiziki Doçentlik belgesi düzenlenmeyecek ve adaylara gönderilmeyecektir.


​Doçent Adaylarına duyurulur.

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI