​​​​​​​​Jüri Üyelerine Belge Göndermesi Gereken Adaylara İlişkin Açıklama

27.09.2022


​19.08.2021 tarihli Doçentlik Komisyonu kararı gereğince, Hukuk ve İlahiyat temel alanlarından başvuran adaylar, bilimsel değerlendirmeye esas olan eserlerini (“Kitap", “Makale" ve “Bildiri") jüri üyelerine göndereceklerdir.

​​Hukuk ve İlahiyat dışındaki temel alanlardan başvuran adaylar ise, bilimsel değerlendirmeye esas eserlerini jüri üyelerine göndermeyeceklerdir. 

​Alınan karar 2021 Eylül Dönemi başvurularından itibaren geçerli olup, önceki dönemlerde doçentlik süreci devam eden başvuruları kapsamamaktadır. 

​​Jüri üyelerine belge göndermesi gereken durumunda olan adaylar, ilgili eserlerini jüri bilgilerine ilişkin bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 gün içinde, “Başvuru Dilekçesi" ekinde, tüm jüri üyelerine taahhütlü posta/kargo yoluyla gönderecek veya jüri üyesinin görevli olduğu akademik birime evrak girişi yaptırarak teslim edeceklerdir. Jüri üyelerine gönderilecek belgeler ÜAK'a başvuru sırasında beyan edilen belgeler ile aynı olacaktır. Adaylar belirtilen süre zarfında incelemeye esas dosyalarını jüri üyelerine göndermedikleri takdirde başvuruları iptal edilir, incelemeye esas dosyalarını jüri üyelerine gönderdiklerini belgelemekle yükümlüdür.

 

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI