Doktora/Sanatta Yeterlik Denkliği Alanlara İlişkin Duyuru​

20.02.2022


10 Şubat 2021 tarihinden önce doktora denklik belgesi alan ve doğrudan/bütünleşik doktora yaptığını beyan ederek doçentliğe başvurmak isteyen adayların bu durumu kanıtlayıcı belge olarak “Doktora yaptıkları üniversiteden aldıkları doğrudan/bütünleşik doktora yaptıklarına dair belgeyi, bu belgenin dış temsilcilik veya noter onaylı suretini ve onaylı Türkçe tercümesini” başvuru süresi içerisinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına posta/kargo yolu ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.​

​​​