​​​​​​​​​​​​​Doktora/Sanatta Yeterlik Denkliği Alan Adaylardan T.C. Vatandaşlığına Geçenlere İlişkin Duyuru

20.02.2022​​

Doçentlik başvurusunda bulunacak adaylardan Doktora/Sanatta Yeterlik Denkliği alan ve bu denklik belgesini aldıktan sonra T.C. vatandaşlığına geçenlerin ÜAK Doktora/Sanatta Yeterlik bilgilerini güncellemeleri, aşağıdaki belgeleri uak.denklikekle@yok.gov.tr  e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

  • Yeni T.C. ​Kimlik Fotokopisi
  • Eski T.C. Kimlik Fotokopisi
  • Nüfus Kayıt Örneği
  • Diploma Denklik Belgesi

​​​​

Doktora/Sanatta Yeterlik Denkliği Alanlara İlişkin Duyuru

20.02.2022


10 Şubat 2021 tarihinden önce doktora denklik belgesi alan ve doğrudan/bütünleşik doktora yaptığını beyan ederek doçentliğe başvurmak isteyen adayların bu durumu kanıtlayıcı belge olarak “Doktora yaptıkları üniversiteden aldıkları doğrudan/bütünleşik doktora yaptıklarına dair belgeyi, bu belgenin dış temsilcilik veya noter onaylı suretini ve onaylı Türkçe tercümesini” başvuru süresi içerisinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına posta/kargo yolu ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.​

​​

Doktora/Sanatta Yeterlik Denkliği Alanların Yurt Dışı Tezleri Hakkında Duyuru

02.02.2022​​

Yurt dışı denklik  tez bilgilerinin yurt içi tezlerde olduğu gibi Ulusal Tez Merkezi veritabanından çekilebilmesi için gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Doçentlik başvuruları için yurt içi veya yurt dışı farketmeksizin tüm tez bilgilerinin Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanından  başvuru sistemimize aktarılması mümkün hale getirilmiştir. Bu nedenle tez bilgilerinin manuel olarak sisteme girilmesi ve yüklenmesi engellenmiştir. Tüm tez bilgileri Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı üzerinden çekilecektir.

Başkanlığımızdan Yurtdışı Doktora ve Sanatta Yeterlik Denkliğini alanlar,  tezlerinin https://ozgecmis.yok.gov.tr​  adresinden görünebilmesi için  yurt dışında yapmış oldukları tezlerine ilişkin bilgileri Ulusal Tez Merkezi veri tabanına girerek ekleyebilmektedirler. Doktora ve Sanatta Yeterlik denkliği alanların Ulusal Tez Merkezine tezlerini eklemek için gerekli bilgi/belge ve yardım dokümanı için lütfen tıklayınız​.


İletişim için;

ÜAK 
YÖK Tez

0312 291 82 31

0312 291 82 42

0312 291 82 25

0312 291 82 53​​

0 312 298 73 81​Yurtdışında Alınan Doktora, Sanatta Yeterlik, Doçentlik, Profesörlük Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Değişiklik


 ​29.01.2021

Üniversitelerarası Kurul'un 20 Ocak 2021 Tarihli ve 251 sayılı toplantısında “Yurtdışında Alınan Doktora, Sanatta Yeterlik, Doçentlik, Profesörlük Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” hakkında değişiklik kararı alınarak yürürlüğe konulmuştur. Usul ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız​​​.


Doktora/Sanatta Yeterlik Denklik Başvurusu Yapacak Adaylara Duyurulur

10.06.2020

​Yurtdışında Alınan Doktora/Sanatta Yeterlik Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Denklik Başvuruları https://www.turkiye.gov.tr adresinden TC Kimlik/YU Numarası ve e-Devlet Şifresi ile giriş yapılarak “Yurtdışı Unvan Denklik Başvuru İşlemi (Doktora/Sanatta Yeterlik)” e-devlet hizmeti üzerinden elektronik ortamda Üniversitelerarası Kurula yapılacaktır.

Başvuruya ilişkin Bilgi ve Belgelere Ulaşmak ve Başvuru İşlemini Yapmak için " Doktora Denklik veya Sanatta Yeterlik Denklik" menüsünü inceleyiniz. ​