​​​

Doktora/Sanatta Yeterlik Denklik Başvurusu Yapacak Adaylara Duyurulur

10.06.2020

​Yurtdışında Alınan Doktora/Sanatta Yeterlik Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Denklik Başvuruları https://www.turkiye.gov.tr adresinden TC Kimlik/YU Numarası ve e-Devlet Şifresi ile giriş yapılarak “Yurtdışı Unvan Denklik Başvuru İşlemi (Doktora/Sanatta Yeterlik)” e-devlet hizmeti üzerinden elektronik ortamda Üniversitelerarası Kurula yapılacaktır.

Başvuruya ilişkin Bilgi ve Belgelere Ulaşmak ve Başvuru İşlemini Yapmak için " Doktora Denklik veya Sanatta Yeterlik Denklik" menüsünü inceleyiniz. ​
​​

Yurtdışında Alınan Doktora, Sanatta Yeterlik, Doçentlik, Profesörlük Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Değişiklik

 ​29.01.2021

Üniversitelerarası Kurul'un 20 Ocak 2021 Tarihli ve 251 sayılı toplantısında “Yurtdışında Alınan Doktora, Sanatta Yeterlik, Doçentlik, Profesörlük Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” hakkında değişiklik kararı alınarak yürürlüğe konulmuştur. Usul ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız​​​.