​​​​​​​​​​​​​Doktora/Sanatta Yeterlik Denkliği Alan Adaylardan T.C. Vatandaşlığına Geçenlere İlişkin Duyuru

20.02.2022​​

Doçentlik başvurusunda bulunacak adaylardan Doktora/Sanatta Yeterlik Denkliği alan ve bu denklik belgesini aldıktan sonra T.C. vatandaşlığına geçenlerin ÜAK Doktora/Sanatta Yeterlik bilgilerini güncellemeleri, aşağıdaki belgeleri uak.denklik@yok.gov.tr  e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

  • Yeni T.C. ​Kimlik Fotokopisi
  • Eski T.C. Kimlik Fotokopisi
  • Nüfus Kayıt Örneği
    • Diploma Denklik Belgesi​
​​​