​​​​​​​2015 EKİM DÖNEMİ DUYURULARI

  • 2015 Ekim Dönemi Doçentlik Sınavına Başvuruda Bulunan ve Sözlü Sınavında Başarılı olan Doçent Adaylarına ilişkin Duyuru için lütfen tıklayınız. (10.03.2017)

  • 2015 Ekim Dönemi Yayın Aşamasından Başvuran Adaylardan, Eser İnceleme Sonucu Belli Olanların, Eser İnceleme Sonucu ve Sözlü Sınav Bilgilerine ilişkin "Duyuru" için lütfen tıklayınız. Eser İnceleme Sonucu ve Sözlü Sınav Bilgilerine Doçentlik Bilgi Sistemi'ni kullanarak ulaşabilirsiniz. (18.01.2017)

  • 2015 Ekim Dönemi Yayın Aşamasından Başvuran Adaylardan Eser İnceleme S​​onucu Belli Olanlara ilişkin "Duyuru" için lütfen tıklayınız. Eser İnceleme Sonucuna Doçentlik Bilgi Sistemi'ni kullanarak ulaşabilirsiniz. (06.12.2016)

  • 2015 Ekim Dönemi Yayın Aşamasından Başvuran Adayların Jüri Bilgilerine ilişkin "Duyuru" için lütfen tıklayınız. Jüri Bilgilerine Doçentlik Bilgi Sistemi'ni kullanarak ulaşabilirsiniz. (19.02.2016

  • 2015 Ekim Dönemi Sözlü Sınav Aşamasından Başvuran Adayların Sözlü Sınav Bilgilerine ilişkin "Duyuru" için lütfen tıklayınız. Sözlü Sınav Bilgilerine Doçentlik Bilgi Sistemi'ni kullanarak ulaşabilirsiniz. (03.02.2016)

  • Eser inceleme aşamasında başarılı olup 2015 Nisan başvuru döneminde sözlü aşamasından başvurup başarısız olan adaylar Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 6/20 maddesi gereğince 2015 Ekim başvuru döneminde doçentlik sınavına yeniden başvuru yapamamışlardır.
    Danıştay 8. Dairesi bu maddenin yürütmesini durdurma kararı verdiği için 2015 Ekim başvuru döneminde bu nedenle başvuruları alınmayan adayların başvuruları 15-21 Aralık 2015 tarihlerinde Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden alınacaktır. (14.12.2015)

  • 2015 Ekim Dönemi Doçentlik Sınavına Başvurular 15 Ekim 2015 günü başlayıp, 30 Ekim 2015 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. (15.10.2015)

  • 2015 Ekim Dönemi Doçentlik Sınavına Başvuru Yapacak Adaylara ilişkin "Duyuru" için lütfen tıklayınız​​. (15.10.2015)