​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​251. ÜNİVERSİTELERARASI KURUL TOPLANTISI YAPILDI

22 Ocak 2021 / ANKARA


Üniversitelerarası Kurul Başkanlığını yürüten Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fatih Savaşan başkanlığında 251. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı 367 üyenin ve ÜAK yetkililerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleşti. Toplantı ÜAK Başkanı Prof.Dr. Fatih Savaşan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Toplantı açılış konuşmasının ardından Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri Prof. Dr. Abdulkerim Çalışkan ÜAK'ın çalışmaları, doçentlik süreçleri, yapılacak olan mevzuat değişikliklerinin gerekçeleri hakkında bilgi verdi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Üniversite rektörleri ile her üniversitenin ÜAK Temsilcisi olarak seçtiği bir profesörden oluşan kurul üyelerinin katıldığı toplantıda YÖK Yönetim Kuruluna, ÜAK Yönetim Kuruluna ve Doçentlik Komisyonuna üye seçimi, yurtdışında alınan doktora ve sanatta yeterlik, doçentlik ve profesörlük unvanlarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında değişiklik önerisi, doçentlik başvurularında istenen yabancı dil puan şartının artırılması, doçentlik yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair öneriler görüşüldü, maddeler hakkında kurul üyelerinin görüş ve önerileri ele alındı. 367 kişinin katıldığı toplantının organizasyon süreçleri ve oylama işlemleri, ÜAK personeli ve teknik altyapısıyla hızlı ve sorunsuz şekilde tamamlandı. Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.​​


​​