​​​​​​​​

Doçentlik Jürilerinde Görev Alabilecek Profesör Unvanlı Öğretim Üyelerinin 

YÖKSİS’te Yer Alan ÜAK Temel Alan Bilgilerine İlişkin Duyuru

02 Aralık 2021 / ANKARA

Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Komisyonu'nun 08 Ocak 2021 Tarihli 2021/01 sayılı toplantısında: ''Doçentlik jürilerinde görev alan profesörlerin bilim alanı ve anahtar kelimelerinin yeniden düzenlenmesi, YÖKSİS'te yer alan bilim alanı ve anahtar kelimelerin güncellemeler yapıldıktan sonra profesörlere kapatılması, ÜAK Temel Alan bölümünde yapılacak değişikliklerin bilim alanı ile ilgili Fakülte/Yüksekokul/ Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülen bilim alanı ve anahtar kelimelerin üniversite YÖKSİS yetkilileri tarafından yılda bir kez sadece Aralık ayında yapılmasına karar verilmiştir.” 

Bu düzenleme kapsamında, üniversitelerde profesör unvanlı öğretim üyelerinin doçentlik jürisine atanabilmesi için; 

  • 31 Aralık 2021 tarihine kadar YÖKSİS'te bulunan ÜAK Temel Alan bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. ÜAK Temel Alan bilgilerinin güncellenmesi işlemi, ilgili öğretim üyesi tarafından https://yoksis.yok.gov.tr adresinden YÖKSİS’e giriş yapılarak 31 Aralık 2021 tarihine kadar Personel İşlemleri > Özgeçmiş İşlemleri > Özgeçmiş Oluşturma menüsünde ÜAK Temel Alan bölümü üzerinden gerçekleştirilecektir. Profesörlerin YÖKSİS’te ÜAK Temel Alan bölümünde güncelledikleri bilim alanı bilgisi ile varsa 1. ve 2. anahtar kelime bilgileri doçentlik jüri atamalarında kullanılacaktır. 
  • 31 Aralık 2021 tarihinden sonra ÜAK Temel Alan bilgisine ilişkin yapılmak istenen ekleme veya değişiklikler, yılda bir kez sadece Aralık ayında (1 - 31 Aralık tarihleri arasında) ilgili öğretim üyesinin bağlı olduğu üniversitenin ÜAK Yetkilileri tarafından gerçekleştirilecektir. ÜAK Temel Alan bilgisine ilişkin yapılmak istenen ekleme veya değişiklikler, bilim alanı ile ilgili Fakülte/Yüksekokul/ Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile yapılabilecektir.

Üniversitelere ve ilgili öğretim üyelerine duyurulur.