​​​​​​​​​​​​​DOÇENTLİK JÜRİ İŞLEMLERİ

Doçentlik Değerlendirme Jürileri, Doçentlik Komisyonu tarafından oluşturulur ve ÜAK Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır.

 

Jüri Üyeleri doçent adaylarına ait tüm bilgileri TC Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile https://dbs.yok.gov.tr  adresinden Doçentlik Bilgi Sistemine (DBS) giriş yaparak Eser İnceleme İşlemleri > Eser Değerlendirme menüsünden öğrenebilecek ve aynı sistem üzerinden adaya ilişkin Doçentlik Eser İnceleme Raporunu eser inceleme süresi bitiş tarihine kadar düzenleyeceklerdir.

Doçent adaylarının eserlerinin incelenmesi ve Doçentlik Eser İnceleme Raporlarının düzenlenmesi işlemleri jüri üyeleri tarafından, Doçentlik Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca DBS üzerinden elektronik ortamda yürütülecektir. Adayın başvuru dosyasında belirttiği tüm bilgiler ile beyannamesinde belirttiği akademik çalışmalarının her biri, ilk olarak ve sırasıyla;

1-Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık bulunup bulunmadığı

2-Asgari başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığı

yönünden değerlendirilecek, hakkında bilimsel araştırma ve yayın etiği ihlali bulunmadığı ve asgari başvuru şartlarını sağladığı tespit edildikten sonra üçüncü aşamaya geçilir:

3-Adayın akademik çalışmalarının niteliği ve bilim/sanat alanına katkısını esas almak suretiyle “başarılı" veya “başarısız" bulduğunu belirten ayrıntılı ve gerekçeli bir değerlendirme raporu hazırlanır.

4-Adaya ait Doçentlik Eser İnceleme Raporu eser inceleme süresi bitiş tarihine kadar DBS üzerinden düzenlenecektir. DBS üzerinden düzenlenmeyen raporlar geçerli sayılmayacaktır.

Doçent adayları ve jüri üyeleri doçentlik süreçlerinde gereken tüm bilgilere Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden erişebilecek; jüri üyelikleri, değerlendirmeye esas alınan raporlar, başvuru sonucu vb. bilgilendirmeler de E-Posta/SMS yolu ile elektronik ortamda yapılacaktır. Doçentlik değerlendirme jürisine atanan üyelere jüri üyeliği görevi, doçentlik başvurusunda bulunan adaylara da başvuru sonucu elektronik ortamda erişime açılır. Jüri üyeliği görevi erişime açıldığı tarihi izleyen beşinci gün tebliğ edilmiş sayılır. 

Adayların eser inceleme sonuç raporlarıyla birlikte açıklanan jüri bilgileri, erişime açıldığı tarihi izleyen beşinci gün tebliğ edilmiş sayılır. 

Sürece ait bilgilendirmeler elektronik ortamda yapıldığından doçent adaylarının ve jüri üyelerinin iletişim bilgilerinin (E-Posta ve cep telefonu) sistemde mutlaka güncel olması gerekmektedir.

Doçent adayları ve jüri üyelerine elektronik ortamda yapılan bildirimler dışında, ayrıca posta yolu ile bildirim yapılmayacaktır.

 

İlgililere duyurulur.    

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI​