​​​​​​​TÜM DUYURULAR


Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 2022 Yılı Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Sonuç Listesi için...

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 22.03.2022 tarihli toplantısında; Danıştay 8. Dairesi'nin 2021/5313 E. sayılı kararı ile Doçentlik Yönetmeliği'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının 4. Cümlesinin (a) bendinde yer alan “Asgari başvuru şartlarını sağlamadığı...

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 2022 yılı unvan değişikliği yazılı sınavına girmeye hak kazanan personel isim listesi açıklanmıştır. Liste için....

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından 2022 yılı içerisinde yapılması planlanan Unvan Değişikliği Sınavına...

Doçentlik başvurusunda bulunacak adaylardan Doktora/Sanatta Yeterlik Denkliği alan ve bu denklik belgesini aldıktan sonra T.C. vatandaşlığına geçenlerin ÜAK Doktora/Sanatta Yeterlik bilgilerini...

10 Şubat 2021 tarihinden önce doktora denklik belgesi alan ve doğrudan/bütünleşik doktora yaptığını beyan ederek doçentliğe başvurmak isteyen adayların bu durumu kanıtlayıcı belge olarak...

2022 Mart Dönemi ve sonraki dönemlerde doçentliğe başvuracak adaylar öğrenim bilgilerini sisteme eklerken istisnai durumlardan farklı olarak diğer tüm öğrenim bilgilerinin ilgili sistemlerden çekilerek güvenli veri yapılması zorunluluğu bulunmaktadır...

Yurt dışı denklik tez bilgilerinin yurt içi tezlerde olduğu gibi Ulusal Tez Merkezi veritabanından çekilebilmesi için gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Doçentlik başvuruları için yurt içi veya yurt dışı farketmeksizin tüm tez bilgilerinin...

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 30 Aralık 2021 tarih ve 2021.18 nolu oturumunda Yağmacı/Şaibeli Dergiler hakkında alınan karara...

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından 24.12.2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak ilana çıkılan 4/B Sözleşmeli Avukat alımı sonuçları...

Sayfa:   1 2 3 4 5 

​​​​​


Duyuru geçmişi için tıklayınız...

​​ ​