​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2023 MART DÖNEMİ DOÇENTLİK DEĞERLENDİRME JÜRİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI  

02 Mayıs 2023 / ANKARA​


2023 Mart Döneminde 4372 aday Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden doçentlik başvurusu yapmıştır.

2023 Mart Başvuru döneminde doçentliğe başvuran adayların başvurusu ÜAK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak jüri ataması gerçekleştirilmiştir. Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden  jüri görevlendirmeleri yapılmıştır.

Doçentlik Komisyonunun 19.08.2021 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararla, 2021 Eylül Dönemi başvurularından itibaren, Hukuk ve İlahiyat temel alanlarından başvuran adaylar, bilimsel değerlendirmeye esas olan eserlerini (“Kitap", “Makale" ve “Bildiri") jüri üyelerine göndereceklerdir. Hukuk ve İlahiyat dışındaki temel alanlardan başvuran adaylar ise, 50 mb üzerinde olup sisteme yüklenemeyen eserler ile işitsel/görsel kayıtlar hariç, bilimsel değerlendirmeye esas eserlerini jüri üyelerine göndermeyeceklerdir.

Doçentlik Başvurularında Jüri Üyelerine Gönderilecek Belgelere ilişkin duyuru için t​ıklayınız. ​

Doçentlik Başvurularında sağlanan istisnalara ilişkin duyuru tıklayınız.

Doçentlik Jüri İşlemlerine ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

​​

2023 Mart Döneminde Doçentlik Başvurusu Yapan Adayların Temel Alanlara Göre Sayıları​​

​​Temel AlanSayı
​​​Eğitim Bilimleri Temel Alanı
336​​​​​
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
290
Filoloji Temel Alanı ​    
148
Güzel Sanatlar Temel Alanı    
120
Hukuk Temel Alanı
61​
İlahiyat Temel Alanı    
153
Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı     
81
Mühendislik Temel Alanı
491​
Sağlık Bilimleri Temel Alanı   
1449
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
1050​
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
111
Spor Bilimleri Temel Alanı
82


​​