​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​2023 MART DÖNEMİ​ DOÇENTLİK BAŞVURU İŞLEMLERİ

2023 Mart Dö​nem​​i Doçentlik Başvuru Şartları

2023 Mart Dönemi Doçentlik Bilim Alanları ve Anahtar Kelimeler

2023 Mart Dönemi Doçentlik Başvuru Ekranları Yardım Dosyası

2023 Mart Dönemi Doçentlik Üniversitelerarası Kurulca Kabul Edilen Yabancı Diller 

Üniversitelerarası Kurul'un 10.02.2016 tarihli toplantısında; ETS TOEFL IBT doğrulama merkezinden TOEFL dil belgeleriyle ilgili bilgilerin iki yıl sonra imha edilmesinden dolayı belgelerin gerçek olup olmadıklarının doğrulanamaması nedeniyle TOEFL Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik süresinin iki yıl olmasına karar verilmiştir. 

2023 Mart​ Dönemi Doçentlik Başvurusuna İlişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

2023 Mart Dönemi Doçentlik 50 MB Üzeri Yayın Dilekçe Örneği 

​​Güzel Sanatlar Temel Alanından başvuru yapacak adaylardan, 50 MB’ın üzerinde olması nedeniyle sisteme eserini (işitsel/görsel kayıtlar vb.) yükleyemeyen adaylar, ilgili eserini CD, DVD veya USB Bellek ortamında başvuru dilekçesi ekinde fiziki olarak Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına başvuru süresi içinde posta/kargo yolu ile veya elden teslim edecekler, ayrıca doçentlik jürisi ilan edildikten sonra da ilgili eserini CD, DVD veya USB Bellek ortamında jüri üyelerine göndereceklerdir.

Yukarıdaki açıklamaya ilişkin boyutu 50 MB'tan büyük olan her bir eser için DBS Başvuru ekranında ilgili eserin dosya bölümüne dilekçe eklenmesi gerekmektedir.​​

2023 Mart Dönemi Doçentlik Dergilerin Çeyrekli​k Dilim Listesi​ 

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 30.12.2021 tarihli kararında özellikleri belirtilen yağmacı/şaibeli dergilerde yayımlanan makalelerin yayın tarihine bakılmaksızın özgeçmiş ve eserler listesine eklenmesi, beyannamede kullanılmaması gerekmektedir. ​ (Karar için lütfen tıklayınız.​​) ​​
Doçentlik Başvuru İşlemleri Arşivi için tıklayınız...